profil

Kalendarium 1945-2006

poleca 75% 8 głosów

KALENDARIUM 1945-2006 ŚWIAT

1945
– 26 VI – powstanie ONZ na konferencji w San Francisco
– 25 VIII – proklamowanie Demokratycznej Republiki Wietnamu
– 14 XI – początek procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze

1946
– 5 III – Winston Churchill podczas przemówienia w Fulton po raz pierwszy używa terminu „żelazna kurtyna”
– 2 XII – utworzenie Bizonii po połączeniu stref brytyjskiej i amerykańskiej

1947
– 25 I – śmierć Ala Capone, najbardziej znanego gangstera amerykańskiego
– 5 VI – ogłoszenie Planu Marshalla

1948
– 30 I – zamordowanie Mahatmy Gandhiego
– 25 II – przejęcie władzy przez komunistów w Czechosłowacji
– 14 V – powstanie państwa Izrael

1949
– 4 IV – powstanie Paktu Północnoatlantyckiego
– 8 VIII – w Strasburgu zbiera się pierwsza Rada Europy
– X – utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej

1950
– 25 VI – początek wojny w Korei

1951
– 18 IV – utworzenie Wspólnoty Węgla i Stali
– 25 X – ponowne przejęcie władzy w Anglii przez Winstona Churchilla

1952
– 27 VIII – zakończenie rozmów RFN–Izrael na temat odszkodowań niemieckich
– 29 X – po raz pierwszy francuski samolot Mystere II przekroczył barierę dźwięku

1953
– 5 III – śmierć Józefa Stalina
– 29 V – Edmund Hillary zdobywa Mount Everest
– 17 VI – walki w Berlinie Wschodnim

1954
– 1 XI – antyfrancuskie akcje zbrojne w Algierii

1955
– 5 V – przyjęcie Niemiec Zachodnich do Paktu Północnoatlantyckiego
– 14 V – powołanie Układu Warszawskiego

1956
– 14 II – początek XX zjazdu KPZR
– X – początek walk na Węgrzech

1957
– 23 X-4 XI – powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w wyniku Układu Rzymskiego

1958
– 1 VI – gen. Charles de Gaulle desygnowany na premiera Francji
– 28 IX – poparcie przez referendum konstytucji V republiki we Francji

1959
– 1 I – Fidel Castro przejmuje władzę na Kubie
– 1 XII – podpisanie w Waszyngtonie układu w sprawie Antarktydy

1960
– 9 XI – prezydentem USA zostaje John Fitzgerald Kennedy

1961
– 12 IV – Jurij Gagarin pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej
– VIII – budowa muru berlińskiego

1962
– X – kryzys kubański
– 11 X – otwarcie obrad Soboru Watykańskiego II

1963
– 21 VI – Paweł VI nowym papieżem po śmierci Jana XXIII
– 22 XI – zamordowanie prezydenta Kennedy’ego

1964
– 14 X – odsunięcie od władzy w ZSRR Nikity Chruszczowa

1965
– 24 I – śmierć Winstona Churchilla

1966
– 12 VIII – początek rewolucji kulturalnej w Chinach

1967
– 9 X – śmierć znanego rewolucjonisty Ernesto Che Guevary

1968
– 4 IV – zamordowanie Martina Luthera Kinga
– VIII – walki w Czechosłowacji; „Praska wiosna”

1969
– 16 VII – Neil Armstrong pierwszym człowiekiem na Księżycu

1970
– 24 X – Salvador Allende prezydentem Chile

1971
– VI – Amerykanie przyrzekają Japonii zwrot Okinawy
– 11 IX – śmierć Nikity Chruszczowa

1972
– 5 IX – zamach terrorystów palestyńskich na sportowców Izraela podczas olimpiady w Monachium

1973
– 27 I – w Paryżu podpisano porozumienie o zawieszeniu broni w wojnie w Wietnamie, toczącej się od 1964 roku
– 11 IX – zamach stanu gen. Augusto Pinocheta w Chile
– 6 X – wojna Jom Kipur Egiptu i Syrii przeciw Izraelowi

1974
– 13 II – wydalenie z ZSRR laureata Nagrody Nobla Aleksandra Sołżenicyna
– 25 IV – przewrót wojskowy w Portugalii – „rewolucja goździków”
– 8 VIII – dymisja prezydenta USA Richarda Nixona po aferze Watergate

1975
– 1 VIII – podpisanie w Helsinkach aktu końcowego KBWE

1976
– 9 IX – śmierć przywódcy Chin Mao Zedonga

1977
– 7 I – w Pradze powstaje forum opozycji antykomunistycznej Karta 77

1978
– 17 IX – porozumienie izraelsko-arabskie w Camp David

1979
– I-II – rewolucja islamska w Iranie
– 5 V – Margaret Thatcher premierem Wielkiej Brytanii
– VII – wojna domowa w Nikaragui; obalenie Anastasio Somozy
– XII – wojska radzieckie wkraczają do Afganistanu

1980
– 4 V – śmierć prezydenta Jugosławii, marszałka Josipa Broz Tito

1981
– 30 III – zamach na prezydenta USA Ronalda Reagana
– 12 IV – pierwszy lot promu kosmicznego „Columbia”

1982
– 25 IV – zwrot Egiptowi półwyspu Synaj przez Izrael
– V – początek walk o Falklandy między Argentyną i Wielką Brytanią
– 1 X – Helmut Kohl zostaje kanclerzem Niemiec

1983
– X – interwencja amerykańska na Grenadzie

1984
– 31 X – śmierć Indiry Gandhi
– 31 XII – USA występują z UNESCO

1985
– 11 III – Michaił Gorbaczow sekretarzem generalnym KC KPZR; początek polityki reform w ZSRR
– 29 V – tragedia na stadionie Heysel – 38 osób zginęło podczas meczu piłkarskiego
– 21 IX – trzęsienie ziemi w Meksyku

1986
– 28 II – zamordowanie premiera Szwecji Olofa Palme
– 26 IV – katastrofa jądrowa w Czarnobylu

1987
– 8 XII – porozumienie rozbrojeniowe między USA i Związkiem Radzieckim

1988
– V – początek wycofywania się wojsk radzieckich z Afganistanu
– VIII – zawieszenie broni w wojnie Iranu z Irakiem, toczącej się od 1980 roku

1989
– kres rządów komunistycznych w państwach Europy Środkowej
– 4 VI – krwawe rozpędzenie demonstracji na placu Tien Anmen w Pekinie

1990
– zjednoczenie Niemiec– początek rozpadu ZSRR

1991
– 17 I – początek operacji „Pustynna Burza”
– 15 II – utworzenie tzw. trójkąta wyszechradzkiego (Węgry, Czechosłowacja i Polska)
– 15 X – deklaracja niepodległości Bośni i Hercegowiny
– 25 XII – rozwiązanie ZSRR

1992
– 1 I – wybór Butrosa Ghali na sekretarza generalnego ONZ
– 9 XI – wybór Bila Clintona na prezydenta w USA
– 7 II – podpisanie w Maastricht traktatu o UE
– 23 IV – ogłoszenie powstania nowej Jugosławii (Serbia i Czarnogóra)
– 23 VII – ustalenie zasad podziału na Czechy i Słowację

1993
– 17 IV – wprowadzenie przez ONZ gospodarczej blokady Jugosławii
– 13 IX – podpisanie w Waszyngtonie izraelsko-palestyńskiego układu pokojowego

1994
– 3 II – zniesienie embarga USA na handel z Wietnamem
– 6 IV – początek krwawej wojny w Ruandzie (walki plemienne między Hutu a Tutsi)
– 26 IX – interwencja USA na Haiti
– 11 XII – początek wojskowej interwencji w Czeczenii

1995
– 1 I – przyjęcie do UE Austrii, Finlandii i Szwecji
– 9 I – spotkanie na szczycie między Bilem Clintonem a Borysem Jelcynem
– 20 III – początek tureckiej ofensywy przeciw Kurdom

1996
– 1 IX – podpisanie porozumień o końcu działań zbrojnych w Czeczenii
– 6 XII – mianowanie Madleine Albright sekretarzem stanu USA; pierwsza kobieta na tym stanowisku

1997
– 19 I – początek wojny domowej w Albanii wywołanej krachem tzw. piramid, w których wielu Albańczyków ulokowało swoje oszczędności
– 27 V – podpisanie w Paryżu układu NATO–Rosja

1998
– II – początek starć między Albańczykami i Serbami w Kosowie
– 26 IX – porozumienie rozbrojeniowe USA–Rosja, zawarte w Nowym Jorku
– XII – demonstracje na Białorusi skierowane przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence

1999
– 23 III – początek interwencji NATO w Serbii
– 23 IV – początek szczytu waszyngtońskiego z okazji 50-lecia NATO
– 6 V – konferencja państw G-8 w sprawie Kosowa (Bonn)

2000
– 13 VIII – katastrofa rosyjskiego atomowego okrętu podwodnego „Kursk”; zginęła cała załoga, najprawdopodobniej 118 osób
– X-XI – ponowny wybuch walk palestyńsko-izraelskich na Zachodnim Brzegu Jordanu, w strefie Gazy i Jerozolimie

2001
– 8 II – nowym premierem Izraela został Ariel Szaron
– II – początek wojny domowej w Macedonii
– 11 IX – atak Al-Kaidy na Word Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie – śmierć ok. 3 tysięcy osób
– 7 X – atak USA na Afganistan
– 20 XII – kryzys ekonomiczny w Argentynie

2002
– 1 I – wprowadzenie euro w UE (Oprócz Wielkiej Brytanii)
– 27 V – zawarcie sojuszu Rosji z NATO
– 12 X – zamach Al-Kaidy na Bali
– 23 X – atak terrorystów czeczeńskich na teatr na Dubrowce

2003
– 1 II – katastrofa wahadłowca „Columbia” – śmierć 7 astronautów
– II – inspektorzy ONZ opuszczają Irak, nie stwierdzając obecności broni masowego rażenia w tym kraju
– 16 IV – podpisanie traktatu akcesyjnego do UE w Atenach, określające warunki członkostwa 10 nowych państw

2004
– 11 III – zamach terrorystyczny w Madrycie, ginie ponad 200 osób
– 29 III – przyjęcie do NATO: Bułgarii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Słowacji
– 1 V – Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta zostają członkami UE
– 1 IX – atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie w Federacji Rosyjskiej
– 26 XII – fala tsunami pustoszy wybrzeża krajów Azji Południowej (140 000 ofiar śmiertelnych)

2005
– 4 II – Julia Tymoszenko zostaje premierem Ukrainy
– 2 IV – umiera papież Jan Paweł II
– 19 IV – kardynał Józef Ratzinger wybrany nowym papieżem, przybiera imię Benedykt XVI

2006
– 3 VI – Czarnogóra proklamowała niepodległość
– 12 VII – początek izraelskiej ofensywy przeciwko bojownikom Hezbollahu na terenie Libanu

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 7 minut