profil

Kalendarium 1945-2006

poleca 77% 26 głosów

KALENDARIUM 1945-2006 POLSKA1945

1945
– 17 I – wyzwolenie Warszawy
– 4-11 II – konferencja w Jałcie
– 21 VI – zakończenie w Moskwie „procesu szesnastu”
– 28 VI – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
– 22 VII – uchwała KRN o ustanowieniu Święta Odrodzenia Polski
– 2 IX – powstanie organizacji WiN
– 18 X – utworzenie Polskiej Agencji Prasowej

1946
– 3 I – ustawa KRN o nacjonalizacji
– 14 II – pierwszy po wojnie powszechny spis ludności
– 30 VI – referendum
– 4 VII – pogrom Żydów w Kielcach
– 21 IX – uchwała KRN o trzyletnim planie odbudowy kraju

1947
– 19 I – wybory do Sejmu Ustawodawczego
– 2 IV – skazanie na karę śmierci Rudolfa Hoessa
– 24 IV – początek akcji „Wisła”
– 21 X – ucieczka Stanisława Mikołajczyka z kraju

1948
– 3 VI – początek plenum KC PPR zarzucającego Władysławowi Gomułce odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne
– 1 V – rozpoczęcie pierwszego kolarskiego wyścigu pokoju
– 3 IX – Bolesław Bierut sekretarzem generalnym PPR
– 15 XII – początek kongresu zjednoczeniowego PPR i części PPS

1949
– 30 V – plan sześcioletni – założenia
– 27-29 XI – kongres zjednoczeniowy ruchu ludowego

1950
– 6 VII – układ w Zgorzelcu; uznanie zachodniej granicy Polski
– 9 VII – rozwiązanie Stronnictwa Pracy
– 21 VII – ustawa o planie sześcioletnim

1951
– 18 I – zniesienie Święta 3 Maja
– 6 XI – produkcja pierwszych samochodów M-20 Warszawa

1952
– 10 V – wprowadzenie zaopatrzenia kartkowego
– 22 VII – uchwalenie Konstytucji PRL
– 26 X – wybory do Sejmu

1953
– 22 V – utworzenie Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk
– 26 IX – internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego

1954
– 20 VII – uruchomienie huty aluminium w Skawinie
– 13 XII – uwolnienie z aresztu domowego Władysława Gomułki

1955
– 11-14 V – konferencja, w wyniku której powstaje Układ Warszawski
– 21 VII – oddanie do użytku Pałacu Kultury i Nauki
– 31 VII-14 VIII – V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów

1956
– 12 III – śmierć Bolesława Bieruta
– 20 III – Edward Ochab I sekretarzem KC PZPR
– 28 VI – wydarzenia poznańskie
– 19-21 X – VIII Plenum KC PZPR; Władysław Gomułka I sekretarzem
– 29 XI – utworzenie Frontu Jedności Narodu

1957
– 25 III – umowa o repatriacji Polaków z ZSRR
– 2 X – plan Rapackiego dotyczący strefy bezatomowej w Europie Środkowej
– 13 XII – reaktywowanie Najwyższej Izby Kontroli

1958
– 25 II – uchwała Sejmu o obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego

1959
– 3 II – przywóz do Polski części dóbr narodowych
– 2-5 VIII – wizyta Richarda Nixona w Polsce

1960
– 27 IV – niepokoje w Nowej Hucie po usunięciu przez władze krzyża
– 24 IV – obchody tysiąclecia żup solnych w Wieliczce
– 18 XI – przyjęcie Polski do GATT

1961
– 18 IV – potępienie przez rząd PRL ataku amerykańskiego na Kubę
– 15 VII – usunięcie nauczania religii ze szkół

1962
– 8 I – inauguracja roku Karola Szymanowskiego
– 21-25 VII – obchody tysiąclecia Gdańska

1963
– 29-30 VI – I Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu

1964
– 14 III – list 34 intelektualistów przeciw cenzurze

1965
– 5-9 IV – przedłużenie na kolejne 20 lat układu o przyjaźni z ZSRR
– 18 XI – orędzie biskupów polskich o pojednaniu z Niemcami

1966
– 8 III – odmowa wpuszczenia do Polski papieża Pawła VI
– 22 V – po raz pierwszy obchodzony Dzień Strażaka
– 1 IX – wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej

1967
– XII – początek produkcji samochodu Fiat 125p

1968
– 8 III – wydarzenia marcowe w Warszawie i w innych ośrodkach akademickich
– 21 VIII – udział wojsk polskich w tłumieniu „praskiej wiosny”

1970
– 7 XII – układ z RFN
– 14 XII – strajki na Wybrzeżu
– 20 XII – Edward Gierek nowym I sekretarzem KC PZPR

1971
– 26 I – pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego
– 11 II – strajk włókniarek w Łodzi
– 17 X – beatyfikacja Maksymiliana Kolbego

1972
– 25 V – ratyfikacja przez Sejm układu polsko-niemieckiego z grudnia 1970 roku

1973
– 13 X – zapowiedź wprowadzenia 10-letniej szkoły podstawowej
– 17 X – remis z drużyną Anglii na Wembley 1:1; reprezentacja Polski w piłce nożnej jedzie na mistrzostwa świata

1974
– 2 IX – otwarcie wystawy XXX-lecie Warszawy

1975
– 20-27 IV – po raz pierwszy zorganizowany został Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
– 28 V – reforma administracyjna; wprowadzenie 49 województw i likwidacja powiatów

1976
– 10 II – zmiany w konstytucji PRL; wprowadzenie zapisu o sojuszu z ZSRR i przewodniej roli partii
– 25 VI – fala strajków po zapowiedzi znacznych podwyżek cen; Radom, Ursus, Płock
– 13 VIII – ponowne wprowadzenie w Polsce systemu kartkowego
– 23 IX – powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR)

1977
– 27 II – premiera Człowieka z marmuru
– 25 III – powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
– 29 XII – wizyta w Polsce prezydenta USA Jimmy Cartera

1978
– 20 III – Krystyna Chojnowska-Liskiewicz pierwszą kobietą, która opłynęła kulę ziemską
– 27 VI – Mirosław Hermaszewski pierwszym Polakiem w kosmosie
– 16 X – wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża

1979
– 15 II – wybuch w rotundzie PKO w Warszawie; zginęło 49 osób
– 2 VI – początek pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce
– 1 IX – powstanie Konfederacji Polski Niepodległej (Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew)

1980
– 14 VIII – rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej
– 16 VIII – powstanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (Lech Wałęsa)
– 30 VIII – porozumienie rządu ze strajkującymi w Szczecinie
– 31 VIII – porozumienie rządu ze strajkującymi w Gdańsku
– 3 IX – porozumienie rządu ze strajkującymi w Jastrzębiu
– 5 IX – ustąpienie Edwarda Gierka; nowym I sekretarzem Stanisław Kania
– 17 IX – utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
– 10 XII – wręczenie Nagród Nobla, w dziedzinie literatury: Czesław Miłosz

1981
– 11 II – gen. Wojciech Jaruzelski premierem rządu
– 13 V – zamach na papieża Jana Pawła II
– 18 X – rezygnacja Stanisława Kani; I sekretarzem KC PZPR gen. Wojciech Jaruzelski
– 13 XII – wprowadzenie w Polsce stanu wojennego
– 16 XII – użycie broni przeciw górnikom w kopalni Wujek

1982
– 6 I – rozwiązanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów
– 20 III – rozwiązanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
– 20 VII – powstanie prorządowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (Jan Dobraczyński)
– 14 XI – zwolnienie z internowania Lecha Wałęsy

1983
– 5 I – prymas Józef Glemp podniesiony do godności kardynalskiej
– 14 V – zamordowanie warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka
– 16 VI – druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski
– 22 VII – zniesienie stanu wojennego
– 5 X – pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy

1984
– 28 VII – otwarcie olimpiady w Los Angeles zbojkotowanej przez kraje socjalistyczne, m.in. Polskę

1985
– 26 IV – przedłużenie ważności Układu Warszawskiego na kolejne 20 lat
– 31 VIII – raport ekspertów Solidarności – Polska. 5 lat po sierpniu

1986
– 31 V – aresztowanie ukrywającego się do tego czasu działacza Solidarności Zbigniewa Bujaka

1987
– 29 XI – referendum dotyczące kierunku reform gospodarczych

1988
– VII-VIII – nasilenie akcji strajkowych w Polsce
– 31 VIII – wysunięcie idei rozmów przy „okrągłym stole”
– 18 XII – powołanie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie

1989
– 6 II – początek obrad „okrągłego stołu”
– 5 IV – podpisanie porozumień między władzą a opozycją w ramach obrad „okrągłego stołu”
– 17 IV – ponowne zalegalizowanie NSZZ Solidarność
Uwaga:Zazwyczaj materiał egzaminacyjny z historii Polski obejmuje dzieje do podpisania porozumień „okrągłego stołu”.

1991
– 17 VI – zawarcie układu o dobrym sąsiedztwie z Niemcami
– 27 X – pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne w Polsce; sukces prawicy
– 26 XI – przyjęcie Polski do Rady Europy.

1992
– 4 II – wystąpienie Lecha Wałęsy na forum Rady Europy w Strasburgu
– 11 VII – powołanie rządu Hanny Suchockiej
– 17 X – uchwalenie Małej Konstytucji

1993
– 30 IV – ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych
– 10 VI – utworzenie Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR)
– 18 IX – ostateczne zakończenie procesu wycofywania z Polski wojsk rosyjskich

1994
– 2 II – przystąpienie Polski do Partnerstwa dla Pokoju, programu organizowanego przez NATO
– 8 IV – złożenie przez Polskę wniosku o przyjęcie do UE
– 6-7 VII – wizyta prezydenta USA Bila Clintona w Polsce

1995
– 18 XI – powstanie Ruchu Odbudowy Polski
– 19 XI – zwycięstwo w wyborach prezydenckich Aleksandra Kwaśniewskiego

1996
– 8 VI – powstanie Akcji Wyborczej Solidarność
– 12 VII – Przyjęcie Polski do OECD
– 8 VIII – ogłoszenie decyzji o upadłości Stoczni Gdańskiej

1997
– 2 IV – przyjęcie Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe
– 21 V – podpisanie przez Polskę i Ukrainę deklaracji pojednania
– 16 IX – rozpoczęcie formalnych negocjacji z NATO na temat przystąpienia Polski do tej organizacji

1998
– 9 I – ratyfikowanie przez Sejm konkordatu ze Stolicą Apostolską
– 16 VII – nowy podział administracyjny państwa na 16 województw

1999
– 23 II – podpisanie aktu ratyfikacyjnego o wejściu Polski do NATO przez premiera Jerzego Buzka, a 26 II przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
– 10 IV – przyjęcie przez Polskę pierwszych uchodźców z Kosowa

2000
– 8 X – wybory prezydenckie; ponownie wybrany zostaje Aleksander Kwaśniewski (I tura)
– 15 X – deklaracja Lecha Wałęsy o wycofaniu się z życia politycznego w konsekwencji przegranych wyborów

2001
– I – powstanie Platformy Obywatelskiej (Maciej Płażyński, Donald Tusk, Andrzej Olechowski)
– 5 V – powstanie Ligii Polskich Rodzin (Marek Kotlinowski, Roman Giertych)
– 13 VI – powstanie Prawa i Sprawiedliwości (Jarosław i Lech Kaczyńscy)
– 22 XI – prezydent wyraża zgodę na udział polskiego kontyngentu w operacji sił sojuszniczych w Afganistanie

2002
– 13 XII – zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do UE na szczycie w Kopenhadze
– 27 XII – artykuł Przychodzi Rywin do Michnika w „Gazecie Wyborczej”, początek tzw. afery Rywina

2003
– 7-8 VI referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE
– 2 XII – Lew Rywin staje przed sądem oskarżony o płatną protekcję
– 4 XII – katastrofa śmigłowca z premierem Leszkiem Millerem na pokładzie; nie ma ofiar śmiertelnych

2004
– 28 – 30 IV – szczyt Europejskiego Forum Gospodarczego w Warszawie
– 1 V – Polska staje się członkiem UE
– 14 VI – pierwsze wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

2005
– 6 I – Sejm powołuje komisję śledczą ds. prywatyzacji PZU
– 29 I – początek ujawniania nazwisk z tzw. listy Wildsteina, która zawierała dane współpracowników i agentów SB
– 23 X – w II turze wyborów prezydenckich Lech Kaczyński pokonuje Donalda Tuska

2006
– 23 V – umiera Kazimierz Górski, wybitny trener piłkarski
–25-28 V – I pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 9 minut

Spis treści