profil

Zygmunt III Waza - kalendarium panowania

poleca 84% 1016 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Bitwa pod Kircholmem 1605

1587 - Na tron Polski wybrano: Zygmunta III Wazę i Maksymiliana Habsburga
24.I.1588 - Bitwa pod Byczyną
1588 - Powstaje gimnazjum ariańskie w Lubartowie
1589 - Kodyfikacja prawa w "Trzecim statucie litewskim"

1590 - Oddzielenie skarbu królewskiego od publicznego
XII.1591 - Powstanie kozackie Krzysztofa Kosińskiego
1591 - Pogrom antyprotestancki w Krakowie
1592 - Walny zjazd szlachty w Jędrzejowie
X.1592 - Sejm "inkwizycyjny" w Warszawie
1593 - Pogrom wojsk Kosińskiego pod Piątkiem, koniec powstania
1594 - Koronacja Zygmunta na króla Szwecji

9.VI.1595 - Urodził się przyszły król Polski, Władysław IV
1595 - Mołdawska wyprawa Jana Zamoyskiego
1595 - Wybuch kozackiego powstania Semena Nalewajki
1595 - Założenie Akademii Zamojskiej
1596 - Król Zygmunt III Waza przenosi dwór z Krakowa do Warszawy
1596 - Unia Brzeska

1597 - Pierwsze wydanie "Kazań Sejmowych" Piotra Skargi
1597 - Początki gorzelnictwa w Polsce
VII.1598 - Bitwa pod Stegeborgiem
25.IX.1598 - Bitwa pod Linkping
VII.1599 - Detronizacja Zygmunta III Wazy przez sejm szwedzki
1599 - Najazd siedmiogrodzkiego Michała Walecznego na Mołdawię
1599 - Wydanie Pisma Świętego w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka

26.III.1600 - Polska uzyskuje Estonię
1600 - Poselstwo polskie do cara Borysa Godunowa w sprawie Unii personalnej z Moskwą
20.X.1600 - Bitwa nad Telezyną
25.XI.1600 - Bitwa pod Cutrea de Arges
IX.1600 - Wybuch wojny ze Szwecją o Estonię
29.IX.1600 - Bitwa pod Karksi

7.I.1601 - Bitwa pod Kieś
23.IV.1601 - Bitwa pod Kokenhausen
1602 - Założenie gimnazjum ariańskiego w Rakowie
1603 - Początek budowy Kalwarii Zebrzydowskiej
IX.1604 - Początek "Dymitriad"
25.IX.1604 - Zdobycie Białego Kamienia

31.I.1605 - Bitwa pod Dobryniczami
3.VI.1605 - Śmierć Jana Zamoyskiego
11.III.1605 - Fryderyk - elektor brandenburski przejmuje Prusy Książęce
27.IX.1605 - Bitwa pod Kircholmem
10.VIII.1606 - Zjazd sandomierski, rokosz Zebrzydowskiego
5.VII1607 - Bitwa z rokoszanami Zebrzydowskiego pod Guzowem

1608 - Rozejm z Moskwą, język polski jeżykiem salonowym w Rosji
II.1609 - Rozejm Moskwy ze Szwecją przeciw Polsce
II.1609 - Zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza pod Parnawą i pod Rygą
22.III.1609 - Urodził się Jan Kazimierz przyszły król Polski
1610 - Wyprawa na Moskwę
1610 - Utworzenie Lisowczyków
4.VII1610 - Bitwa pod Kłuszynem
28.VIII1610 - Zdobycie Moskwy przez Jana Żółkiewskiego, królewicz Władysław IV Waza ogłoszony carem

III.1611 - Antypolskie powstanie w Moskwie, stłumine przez polską załogę Kremla
13.VI.1611 - Zdobycie Smoleńska przez Stefana Żółkiewskiego
V.1611 - Drugie powstanie antypolskie w Moskwie, Polska załoga oblężaona na Kremlu
28.X.1611 - Hołd Wasyla Szujskiego przed Zygmuntem III Wazą
1611 - Zakończenie przenoszenia urzędów centralnych do Warszawy

1612 - Śmierć w Warszawie byłego cara Wasyla IV Szujskiego
7.XI.1612 - Kapitulacja polskiej załogi na Kremlu. Moskwiczanie wymordowali jeńców.
1612 - Równouprawnienie katolików z protestantami
1613 - Pierwszy wielki piec hutniczy pod Kielcami
1615 - Najazd Piotra Konaszewicza Sahajdacznego na Stambuł

7.IV.1617 - Zaprzysiężenie królewicza Władysława na III wyprawę przeciwko Moskwie
1618 - Jan Karol Chodkiewicz podchodzi pod Moskwę
13.XI.1619 - Bitwa pod Humiennem
3.I.1619 - Rozejm dywiliński z Rosją
1620 - Patriarcha Jerozolimy Teofanes przywraca hierarchię prawosławną w Rzeczpospolitej. Kijów stolicą cerkwi ukraińskiej

1620 - Najazd i spalenie Warny przez Kozaków
2.IX.1620 - Początek wojny z Turcją
26.IX.1620 - Śmierć dowódcy obrony Chocimia Jana Karola Chodkiewicza
6.X.1620 - Bitwa pod Cecorą, umiera Stanisław Żółkiewski, Stanisław Koniecpolski trafił do niewoli
19.X.1620 - Podejście sił tureckich pod Lwów
1620 - Jan Brożek wydaje podręcznik matematyczny "Arithmetica Integrorum"

9.X.1621 - Obrona Chocimia, rozejm z Turcją
1622 - Podpisanie pokoju z Turcją i wykupienie jeńców, w tym hetmana Stanisława Koniecpolskiego
1623 - Stała scena operowa na Zamku warszawskim
1623 - Męczeństwo unity Jozafata Kuncewicza
1624 - Najazd Tatarski na Podole
1624 - Bitwa z Tatarami pod Martynowem

1625 - Kozackie powstanie Żmajły
1625 - Wygaśnięcie rozejmu ze Szwedami
1.X.1626 - Bitwa pod Gniewem ze Szwedami
1626 - Bitwa z Tatarami pod Białą Cerkwią
28.XI.1627 - Bitwa morska ze Szwedami pod Oliwą

27.VI.1629 - Bitwa pod Trzcianą ze Szwedami
17.VII.1629 - Urodził się przyszły król Polski, Jan Sobieski
26.IX.1629 - Rozejm polsko-szwedzki w Altmarku
1629 - Sejm uchwałą wprowadza podatek podymny.

III.1630 - Wybuch kozackiego powstania Tarasa Fedorowicza
17.V.1630 - Zwycięstwo nad kozakami pod Perejasławiem
1630 - Unia polskiego Kościoła ormiańskiego z Kościołem katolickim
30.IV.1632 - Zmarł król Polski, Wielki Książę Litewski, król Szwedów, Gotów i Wandalów, Zygmunt III Waza

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty