profil

Wyrażanie umiejętności, braku umiejętności: can, could, to be able to

poleca 75% 108 głosów

umiejętność wyrażamy za pomocą:

 • can (móc, potrafić, umieć) w czasie teraźniejszym:
  • She can play the piano well.
  • They can ride a horse.
  • You can speak Chinese.
 • could w czasie przeszłym:
  • She could play the piano well when she was a child.
  • They could ride a horse when they were younger.
  • You could speak Chinese five years ago.
 • be able to (być w stanie coś zrobić) zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym, jednak w czasie przeszłym dotyczy on umiejętności wykonania danej czynności w jednej, konkretnej sytuacji:
  • I am able to repair this car. = I can repair this car.
  • Mark was able to climb that mountain.
  • We were able to prepare for the test in two days.

brak umiejętności wyrażamy za pomocą:

 • can’t w czasie teraźniejszym:
  • She can’t play the piano well.
  • They can’t ride a horse.
  • You can’t speak Chinese.
 • couldn’t w czasie przeszłym:
  • She couldn’t play the piano well when she was a child.
  • They couldn’t ride a horse when they were younger.
  • You couldn’t speak Chinese five years ago.
 • not be able to zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym, jednak w czasie przeszłym dotyczy on braku umiejętności wykonania danej czynności w jednej, konkretnej sytuacji:
  • I am not able to repair this car. = I can’t repair this car.
  • Mark wasn’t able to climb that mountain.
  • We weren’t able to prepare for the test in two days.

Zauważ, że do czynności powtarzającej się w przeszłości będziemy używać could, natomiast do pojedynczej sytuacji be able to:
I could swim when I was five.
I wasn’t able to swim the whole length of the swimming pool yesterday.I was too tired.

Podoba się? Tak Nie