profil

Czasownik posiłkowy to be (be – was – been)

poleca 54% 69 głosów

czasownik posiłkowy to be (be – was – been) służy do:

 • tworzenia form ciągłych w czasach typu Continuous:
  to be + imiesłów czynny (czasownik + -ing)
  Present Continuous She is sleeping now.
  Present Perfect Continuous She has been sleeping for an hour.
  Past Continuous She was sleeping the whole day yesterday.
  Past Perfect Continuous She had been sleeping for an hour when Tom woke her up.
  Future Continuous She will be sleeping the whole day tomorrow.
  Future Pefect Continuous She will have been sleeping for 12 hours by 8 am.
 • tworzenia strony biernej:
  • The thief was noticed by the police.
  • They have been robbed.
  • The car is being repaired by Bob.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta