profil

Czasownik modalny - Must

poleca 78% 931 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Forma
Must posiada jedną formę dla wszystkich osób. Przeczenie tworzy przez dodanie partykuły not, lecz wiąże się to ze zmianą znaczenia (must not - mustn't znaczy nie wolno). Pytania tworzone są przez inwersję must z podmiotem (must I? - mustn't I?). Po must następuje bezokolicznik bez to.


Użycie
Must występuje w dwóch podstawowych znaczeniach konieczności i przekonania.


1/ Must jako konieczność jest bardzo podobne do have to i tłumaczymy je jednakowo,


np.: He must go now.
He has to go now.
(On musi teraz iść.)


Must używane jest głównie w odniesieniu do teraźniejszości i w pewnym sensie przyszłości, nie może natomiast wyrażać obowiązków przeszłych. Do tego celu stosujemy formę have to,
np.: He had to work hard when he was a boy.
(Gdy był chłopcem musiał ciężko pracować.)
He has had to work hard since he was a boy.
(Musi ciężko pracować od czasu gdy był chłopcem.)Różnica między must a have to sprowadza się do kwestii czy obowiązek jest narzucony przez osobę mówiącą (must) czy wynika z zewnętrznych okoliczności (have to),
np.: I must finish this by tomorrow.
(Muszę to skończyć do jutra.) - taka jest moja wola,
I have to finish this by tomorrow.
(Muszę to skończyć do jutra.) - taki jest termin oddania tej pracy


Pytanie z must często wyraża nadzieję na zwolnienie z obowiązku,


np.: Must I do that?
Czy muszę to robić?


Must not (mustn't) wyraża zakaz.
Brak konieczności wyrażamy za pomocą don't have to i don't need to lub needn't z następującym po nich bezokolicznikiem.


2/ Must w znaczeniu przypuszczenia lub przekonania używane jest bezokolicznikiem w odniesieniu do teraźniejszości,
np.: You must be very tired after such a long walk.
(Musisz być bardzo zmęczona po tak długim spacerze.)


a z bezokolicznikem czasu przeszłego w odniesieniu do przeszłości,
np.: You must have been very tired after such a long walk.
(Musiałaś być bardzo zmęczona po tak długim spacerze.)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty