profil

Hydrosfera- ściąga

poleca 85% 164 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Typy mórz: przybrzeżne(m.Żółte, Japońskie),otwarte(Północne),wewnątrzkontynentalne(Bałtyckie),międzykontynentalne(Śródziemne), międzywyspowe(Arafura, Jawajskie)m. Sargassowe(u wybrzeży Ameryki pół. Koło Florydy nie zaliczane do żadnego typu).
Zasolenie zależy od: dopływu wód rzecznych, intensywności parowania, ilości opadów, połączenia z wodami oceanu. Najwyższe zasolenie jest na zwrotniku(morza i oceany) nieco niższe na równiku i zmniejsza się w kierunku równików. To zróżnicowanie występuje do głębokości 400m. Powyżej zasolenie jest takie samo 32%.
Temp wód powierzchniowych waha się od 30 na równiku do ?2 w okolicach okołobiegunowych. Średnia temp wód powierzchniowych to 17,4. Przy dnie wszystkie wody mają taką sam temp. 0-5.
Wyróżnia się fale: f. przyboju(wahadłowy ruch wody na wybrzeżu niskim),f. kipiel(burzliwy ruch wody na wybrzeżu wysokim),f. Martwa(kołysanie wody mimo że ustała przyczyna), f. Tsunami(fala wywołana trzęsieniem ziemi lub podwodnym wybuchem wulkanu), f. Sejsza(kołysanie wody spowodowane trzęsieniem ziemi lub różnicą ciśnienia).
Pływy spowodowane są przyciąganiem przez księżyc i słońce. Największe przypływy występują podczas pełni i nowiu, kiedy sumuje się przyciąganie księżyca i słońca, które pozostają z ziemia w lini prostej. Przypływy takie nazywamy syzygijnymi. Przypływy kwadrowe występują w czasie 1 i 3 kwadry księżyca. Gdy przyciągnie księżyca i słońca następuje w rożnych kierunkach i są mniejsze.
Upwelling- wynoszenie żyznych wód głębinowych ku powierzchni. W miejscach tych wsypują łowiska ryb, np. u wybrzeży Kalifornii, Peru, Australii.
Źródła zasilania wód podziemnych: opady, inflirtacja z jezior i rzek, wody juwenilne z wnętrza ziemi.
Parowatość skały to procentowy udział wolnych przestrzeni w całkowitej objętości skały(żwir 20-50%).
Wody zaskórne-zalegające bardzo płytko, zanieczyszczone.
Wody wgłębne- zasilane wodami opadowymi wykazują czasowe zmiany.
Wody głębinowe- przykryte skałami nieprzepuszczalnymi. Nie są zasilane przez wody opadowe.
Zwierciadło swobodne0 powstaje gdy woda wypełnia tylko dolną część warstwy wodonośnej.
Zwierciadło napięte- gdy woda wypełnia cała warstwę wodonośną znajdującą się miedzy skałami nieprzepuszczalnymi.
Wody artezejskiei subartezyjskie- w zagłębieniach miedzy skałami nieprzepuszczalnymi jeżeli pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego woda wypłynie na powierzchnie to powstają wody artezyjskie gdy poziom wody się podniesie ale nie osiągnie poziomu terenu to są wody subartezyjskie.
Gejzer- naturalne źródło wyrzucające co jakiś czas(niekiedy cyklicznie) gorącą wodę i parę wodną. Występują na obszarach aktywnych wulkanicznie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy