profil

Podział rzek i jezior super ściąga

poleca 84% 509 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Źródło to miejsce naturalnego wypływu wód podziemnych na powierzchnię (przecięcie warstwy wodonośnej z powierzchnią terenu). Wody podziemne to wszystkie wody występujące w glebie i w niżej leżących utworach z wyjątkiem wód związanych chemicznie lub krystalicznie ze skałami. Najczęściej wypełniają one wolne przestrzenie w obrębie skał, nasycając je niczym gąbkę
Wody głębinowe – są całkowicie odizolowane od powierzchni gruntu utworami nieprzepuszczalnymi. Nie uczestniczą one w cyklu hydrologicznym
Hydrosfera to wodna powłoka ziemi obejmują wody atmosferczyne, w doy w litosferze oraz w biosferze, w postaci trzech stanów skupienia:
- ciekłym(wody słodkie i morskie)
- gazowym
- stałym (lodowce)
Dorzecze – jest to obszar , z którego wody spływają do jednej Rzeki
Zlewisko-to obszar z którego wody spływają do jednego zbiornika wodnego
Ustroje Rzeczne: Śnieżne, Deszczowe, Lodowcowe,
Mieszane, Jeziora polodowcowe to takie jeziora które powstały na skutek wypełnienia się wodą wgłębień po lądolodzie
Rodzaje jezior ze względu na Geneze:
a) kosmiczne - powstałe wskutek uderzeń meteorytów
b) tektoniczne (ryftowe) - wypełniają zagłębienia pochodzenia tektonicznego np. Bajkał, Tanganika,
c) polodowcowe - wypełniają zagłębienia pozostawione przez lodowce
d) polodowcowe górskie
e) wulkaniczne
f) przybrzeżne - wskutek odcięcia zatoki przez narastającą mierzeję, Łebsko, Gardno, Resko Przymorskie, g) deltowe - wskutek nierównomiernej akumulacji w delcie rzeki, np. Druzno, Dąbie,
h) osuwiskowe - na skutek zatamowania biegu rzeki przez osuwisko np. Sareskie (Tadżykistan), Duszatyńskie (Bieszczady),
i) krasowe - w zagłębieniach krasowych np. Jezioro Ochrydzkie (Półwysep Bałkański).
starorzecza - wskutek odcięcia meandru rzeki np. Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, Druzno.
j) jezioro deflacyjne (eoliczne) - w wyniku wypełnienia utworzonego przez wiatr zagłębienia np.Jezioro Teke (Kazachstan) wytworzone przez ruchy masowe prowadzące
do zatarasowania zagłębień terenowych przez osuwiska skalne Podział jezior ze względu na właściwości wód, napowietrzenia oraz warunków do rozwoju zycia:
a) eutroficzne - wody powierzchniowe są bogate w tlen i mineralne substancje odżywcze; latem
maja zielonkawe zabarwieni; są tu korzystne warunki do rozwoju życia organicznego;
b) dystroficzne - wody są ubogie w tlen i mineralne substancje odzywcze, natomiast bogate sa w
substancje pochodzące z niezupełnego rozłożenia szczątków organicznych; często położone są
w pobliżu torfowisk i mają brunatny odcień wody i kwaśny odczyn;
c) oligotroficzne - wody sa bogate w tlen, lecz ubogie w mineralne substancje odżywcze; są często
głębokie o kamienistym lub żwirowym dnie, nieskiem temperaturze wody, są ubogie pod
względem flowy i fauny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty