profil

Hydrosfera m.in zasolenie wód, skład hydrosfery -ściąga

poleca 84% 490 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

hydrosfera (skład)- wszechocean 97%; 2% uwięzione jest w lądolodzie i w lodowcach; 1% wody lądowe i powierzchniowe.

wody lądowe-
wody słodkie(rzeki, jeziora, bagna, lodowce).
Dzielą się na wody powierzchniowe i wody podziemne. Wody powierzchniowe dzielą się z kolei na wody płynące(potoki, rzeki, sztuczne kanały) i wody stojące (jeziora, stawy, zbiorniki zaporowe)

wody podziemne-znajdują się pod powierzchnią ziemi i wypełniają szczeliny, pory skalne. To właśnie z tych wód pochodzą wody wykorzystywane w rolnictwie, przemyśle i do bezpośredniego spożycia.

firn- postać między śniegiem, a lodem.

rodzaje mórz:

morze przybrzeżne-to morze oddzielone archipelagami od oceanu. (np.: Morze Karaibskie, Morze Południowochińskie)

morze otwarte- to morze szeroko połączone z oceanem lub oddzielone od niego podmorskim progiem(próg pod powierzchnią morza, wyraźnie zmieniający głębokość), np. Morze Arabskie, Morze Północne, Morze Koralowe.

morze międzywyspowe- morze otoczone wyspami np. Irlandzkie, Celebes, Jawajskie.

morze śródziemne- dzieli się na wewnątrz kontynentalne-, morze leżące wewnątrz jednego i tego samego kontynentu, np. Morze Bałtyckie, Morze Białe, Morze Azowskie oraz między kontynentalne-
otoczone lądem różnych kontynentów, połączone z oceanem wąską cieśniną, która przyczynia się do utrudniania wymiany wód np. Morze Czarne, Śródziemne, Czerwone.

transpiracja- odparowywanie wody za pośrednictwem ciała organizmów, jej parowanie z powierzchni organizmów roślinnych i zwierzęcych.

sublimacja-przechodzenie materii wodnej z fazy stałej(śnieg) w fazę gazową(para wodna).
retencja- proces okresowego zatrzymywania wody. Obszarami retencyjnymi są np. bagna, jeziora, lasy, lodowce, lądolody.

skład wody morskiej: oprócz H_2 O, która stanowi 97% masy wody, w jej skład wchodzą: chlor, sód, siarka, magnez, wapń, potas. Występują w postaci chlorków i siarczków nadając wodzie słony smak.
Największe zasolenie mają obszary zwrotnikowe, gdzie stężenie soli dochodzi do36 promili.
na temperaturę wody morskiej wpływają: położenie w strefie oświetlenia Ziemi, śródlądowe położenie akwenu, prądy morskie(zimne, ciepłe) oraz głębokość.. Najcieplejszy zbiornik morski to Zatoka Perska.

Woda morska zamarza w temp. poniżej zera (ok.-1,7?). Temperatura zamarzania wody morskiej zależy od jej zasolenia. Wody bardziej zasolone zamarzają w niższej temp.

temperatury oceanów:
Temp. wody oceanicznej do 400m głębokości zależy od powietrza atmosferycznego. Na głębokościach 400-1200m spada temp do 5?. Temperatura w głębiach oceanicznych jest stała i wynosi 1?.
oceany są słone: Woda jest słona w każdym zbiorniku z dużą liczbą dopływów i dużym parowaniem. Sole biorą się w zbiornikach z dopływów (rzek) i następnie się tam osadzają. Później woda paruje i zasolenie wzrasta.

Jeziora w większości nie są słone, ponieważ mają zbyt słabe parowanie, odpływy (gdzie sól ucieka), za mało dopływów i są zbyt młode.
ruch wody morskiej: wpływ mają procesy zachodzące na powierzchni, gdzie wody te stykają się z atmosferą oraz przy dnie i wzdłuż wybrzeży, gdzie wody te graniczą z lądem.
na kierunek przemieszczania się wód wpływ ma prędkość i kierunek wiatru, rozmieszczenie lądów.

w załączniku sformatowany tekst gotowy naściage.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy