profil

Ujścia rzeczne

poleca 46% 73 głosów

Miejsce w którym rzeka wpada do morza lub do innej rzeki, nosi nazwę ujścia rzecznego. Wyróżniamy dwa główne rodzaje ujść rzecznych – deltowe i lejkowate. Ujścia lejkowate (estuaria) występują w miejscach, gdzie wyprzątanie niesionych przez rzekę osadów (na skutek pływów, falowania, silnego nurtu rzeki głównej) jest większe niż jego dostawa, natomiast ujścia deltowe występują w miejscach, gdzie dostawa materiału jest większa niż jego wyprzątanie. Ujścia lejkowate przeważają na wybrzeżach oceanów i mórz otwartych, zamknięte – na wybrzeżach mórz zamkniętych i półzamkniętych. Poza tym ujścia lejkowate często występują na wybrzeżach obniżających się, w których następuje (lub nastąpiła „niedawno”) transgresja morska, w efekcie czego morze wkroczyło w dolny odcinek doliny.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta