profil

II Rzeczpospolita - kalendarium.

drukuj
poleca 84% 109 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Odrodzenie państwa polskiego (1918-1919)
Lokalne ośrodki
3.III.1918- rokowania brzeskie
12.IX.1917- Rada Regencyjna Lubomirski, premier rządu- Kucharzewski)
19.X.1918- Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (Lodzin)
28.X.1918- Polska Komisja Likwidacyjna (W.Witos)- Małopolska
6/7.X.1918- Tymczasowy Rząd Polski (I. Daszyński)
14.XI.1918- Naczelna Rada Ludowa Księstwa Poznańskiego (Korfanty)
6.XI.1918- Rada Delegatów Chłopskich
5.XI.1918- Rada Delegatów Robotniczych
X.1918- we Lwowie, Tymczasowa Komisja Rządząca
3.XI.1918- premier Świeżyński zainicjował powstanie Rządu Narodowego
16.XII.1918- SDKPiL+PPSLewica=KPRP(Luksemburg)
Powstanie centralnego rządu polskiego w Warszawie
7.XI.1918- powstaje rząd Daszyńskiego
10.XI.1918- Piłsudski powraca z więzienia w Magdeburgu do Warszawy
11.XI.1918- Rada Regencyjna przekazuje jemu władzę nad wojskiem
14.X.1918- Piłsudski zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa
18.XI.1918- odmowa z zachodu na rząd Daszyńskiego
18.XI.1918- Piłsudski powołuje rząd Moraczewskiego-
21.XI.1918- manifest rządu o socjalistycznym charakterze
28.XI.1918- planowano wybory parlamentarne na 26.I.1919
27.XII.1918- Paderewski przyjeżdża do Polski, rozmowy z Piłsudskim
14.I.1919- delegacja do Wersalu w sprawie Polski
16.I.1919- Paderewski zostaje premierem rządu
Walki o granice państwa polskiego (1918-1922)
Ustalenie granicy polsko-niemieckiej
a. powstanie Wielkopolskie
14.XI.1918- władzę zwierzchnią stanowi Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (Korfanty, Adamski, Poszfiński)
26.XII.1918- Paderewski przybywa do Poznania- chciał wywołać powstanie
27.XII.1918- wybuchają walki uliczne- powstanie, walki na prowincjach- Gniezno, Jarocin, Strzelno
7.I.1919- Niemcy przyhamowali działania powstańcze
15.I.1919- gen. Dowbor-Muśnicki (NDK) przybywa do Poznania, przejmuje dowodzenie; łączy Polaków w wojsko
16.II.1919- interwencja Wersalu, zaprzestano walk;
16.II.1919- rozejm polsko-niemiecki w Trewirze, określenie linii demarkacyjnej
28.VI.1919- obszar Wlk. Należy do Polski
b. plebiscyt na Górnym Śląsku
28.VI.1919-przygotowania do plebiscytów
17.VIII.1919- I powstanie śląskie
19.VIII- reakcja Polaków na decyzję Wersalu, skarga Niemców do Ligi Narodów
20.VIII.1920- II powstanie śląskie
20.III.1921- plebiscyt na Górnym Śląsku; Polska-480 tys., Niemcy-700 tys.; do Polski przyłączono 4 powiaty –Rybnik, Pszczyna, Katowice, Tarnogóra
2.V.1921- III powstanie śląskie, Korfanty komendantem cywilnym, Mieżyński komendantem wojskowym, walka na górze św. Anny
5.VII.1921- rozejm
12.X.1921- do Polski 6 powiatów (Lubiniec i Świętochłowice)
c. plebiscyt na Warmii i Mazurach
11.VII.1920- plebiscyt-przygotowania- 10 powiatów; 97.9% za Prusami
12.VIII.1920- Rada Ligi Narodów zatwierdza wyniki
d. sytuacja Polaków w Niemczech
30.XI.1920- Olsztyn- Związek Polaków w Prusach Wschodnich (Osiński)
27.VIII.1922- Berlin- Związek Polaków w Niemczech (Sierakowski)
31.XII- oba związki łączą się
Ustalenie granicy polsko-radzieckiej
14.II.1919- walki Polaków z ZSRR
19.IV.1919- Piłsudski przeprowadza ofensywę na Litwie (ofensywa wileńska)
21.IV.1919- Piłsudski wszedł do Wilna
22.IV- odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego
27.VII.1919- pokojowa rada w Paryżu- granica polsko-litewska
15.VIII.1919- powstanie antylitewskie w Sejnach
XII.1919- stała granica na Bugu (linia Curzona), Pił. Nie godzi się
5.I.1920- armia czerwona wkroczyła do Wilna
X.1920- Polacy zajęli Wilno i ziemię Wileńską, interwencja Ligi Narodów; wydzielenie Środkowej Litwy
III.1922- gen Żeligowski dokonał agresji na Litwę Śr.- do Polski
Wiosna 1920- Semen Petlura chciał oddzielnego państwa
21.IV.1920- Petlura- niepodległe- Ukraińska Republika Ludowa
24.IV.1920- Pił. z Petlurą układ wojskowy
25.IV.1920- ofensywa kijowska rozpoczęta przez Polaków na Ukrainę- zajęli Kijów
7.V.1920- defilada w Kijowie
10.VI.1920- kontrofensywa radziecka- gen Budionny (Ukr.), gen Duchaczewski na Białorusi
12-25.VIII.1920- bitwa pod Warszawą
15.VIII- cud nad Wisłą
18.X.1920- rozejm w Mińsku
18.III.1921- rozejm w Rydze (ustalenie granic, obie strony zrzekają się roszczeń, Rosja płaci odszkodowanie)
problem Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia w stosunkach z Czechami
5.XI.1918- uzgodnienie między Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego i Narodni Vybor podziału
Śląska; powstaje Czechosłowacja- Benesz minister spraw zagranicznych
23.I.1919- Czesi wchodzą na Śląsk- zajmują Spisz i Orawę; pod Skoczkowem bitwa- gen. F. Latinik
30.I.1919- zakończono działania wojenne
3.II.1919- podpisanie umowy granicznej między Dmowskim a Beneszem
12.II.1919- przygotowania do plebiscytu
IX.1919- Rada Najwyższa Sprzymierzonych miała przeprowadzić plebiscyt- nie doszło
10.VII.1920- Rada Ambasadorów przyznała Czechosłowacji większą cz. Śląska Ciesz.
10.VII.1920- konferencja w Spa- Grabski godzi się na warunki
28.VII.1920- warunki podziału granicy
Rzeczpospolita Polska 1919-1926
Wybory sejmowe 1919
26.I.1919- wybory demokratyczne; Obóz Belwederski, Związek Ludowo-Narodowy (Dmowski), PSLP (Witos), PSLW (Rataj), bojkot komunistów; nowy rząd- Paderewski premierem, Piłsudski Naczelnikiem
9.II.1919-msza święta, poświęcenie Parlamentu
10.II.1919- pierwsze posiedzenie sejmu i senatu, Piłsudski dostaje absolutorium, Rataj marszałek Sejmu, Trąmpczyński- senatu
12.II.1919- misja aliancka
uchwalenie małej konstytucji
20.II.1919- Mała Konstytucja(władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza)
reforma rolna
10.VII.1919- opracowana przez Moraczewskiego ustawa rolna (180 h, reszta na fundusz ziem, 300-400 w zaborze pruskim)
rządy parlamentarne w Polsce (1921-1923)
a. uchwalenie zasadniczej konstytucji państwa
17.III.1921- konstytucja marcowa (chroniła własność prywatną, powszechna oświata, pomoc socjalna, wolność i swoboda, katolicyzm, prezydent państwa wybierany przez Zgromadzenie Narodowe-7lat)
b. wybory
5.XI.1922- OB. Przegrywa,68%-frekfencja
c. wybory prezydenckie
9.XII.1922- startowało 3 kandydatów- Narutowicz- (PSLW i OB.), Wojciechowski (PSLP), Zamoyski (ZLN)
10.XII.1922- zaprzysiężenie
16.XII- morderstwo prezydenta przez Niewiadomskiego
20.XII.1922- Wojciechowski prezydentem
d. Chjeno-Piast
17.V.1923- centroprawica (ZLN+PSLP+CHD)- pakt Lanckoroński- Chjeno-Piast
20.V.1923- rząd z premierem Sikorskim poddaje się do dymisji, Witos premierem
kryzys w Polce- 1923-1926
1923-inflacja pieniądza, wojna celna z Niemcami, budujemy port w Gdyni (1922), rosną ceny
wiosna 1924- Grabski- reforma walutowa- złoty polski
1924- kryzys w rolnictwie
10.II.1925- konkordat z kościołem
1925- druga reforma rolna (700 h jeśli są maszyny, 180- jeśli nie); pogłębienie inflacji złotówki
rządy Sanacji w Polsce (1926-1930)
zamach majowy (12-14.V.1926)-strajki, kryzys, Pił. intensywnie występuje w mediach, odmowa dymisji Chjeno-Piastu
10.V.1926- rzekomy zamach bombowy w Sulejówku
12.V.1926- wojska Piłsudskiego z Rembrantowa idą pod Warszawę , Wojciechowski próbuje bezskutecznie zatrzymać
13.V-marszałek sejmu próbuje zatrzymać
14.V- koniec walk, prezydent i premier (Witos) poddają się do dymisji
1.VI.1926- Izby Parlamentu wybrały Mościckiego prezydentem
polityka sanacji
2.VIII.1926- Pił. składa wniosek o zmiany w konstytucji, zostaje generalnym inspektorem sił zbrojnych i naczelnym wodzem; lustracja kadry wojskowej i administracji
Jesień 1926- spotkania z klasami społecznymi
26/27.IX.1926- Europa Zachodnia popiera Piłsudskiego
2.X- Pił. premierem rządu, wychodzimy z kryzysu, cenzura, delegalizacja ruchów robotniczych, ograniczenie praw i swobód
wybory parlamentarne 1928
4.XII.1926- Dmowski zakłada OWP (Obóz Wielkiej Polski)- program nacjonalizmu, totalitaryzm
1927(8)- Pił zakłada BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem)
4.III.1928- wybory do Sejmu
11.III.1928- do senatu; premierem rządu Bartel, marszałkiem Daszyński (PPS), Pił. ministrem do spraw wojskowych
wybory brzeskie 1930
14.IX.1929- Centrolew (PPS, NPR, SCh, ChD, PSLP, PSLW, OWP), Dmowski liderem razem z Witosem; odebranie sanacji praw
29.VI.1930- pierwszy kongres Centrolewu
25.VIII.1930- Piłsudski premierem rządu, zmusił Mościckiego do rozwiązania rządu
29.VIII.1930- rozwiązanie rządu
16.XI- wybory do sejmu
23.XI- do senatu; wygrywa BBWR- frekwencja 75%
9/10.IX.1930- nagonka na Centrolew, wywożono do Brześcia
dyktatura sanacyjna w Polsce 1930-1935
kryzys gospodarczy na świecie 29/33
X.1929- krach akcji w Stanach
Rządy dyktatury sanacyjnej
1931-procesy brzeskie, emigracja polityczna Centrolewu, partie chłopskie łączą się w stronnictwo Ludowe (PSLP+PSLW)
1932-33- ustawa o stowarzyszeniach (zmiany w statusie), ustawa o zgromadzeniach i zebraniach (delegalizacja resztek partii)
1933- ustawa o samorządzie
V.1933-przedłużóna kadencja prezydenta Mościckiego
1933-rozwiązanie OWP
1934-w Berezie Kartuskim budowany jest obóz koncentracyjny dla więźniów politycznych
ustawa konstytucyjna-1935
23.IV.1935- konstytucja RP (ograniczenie sejmu i senatu, zwiększenie uprawnień premiera i prezydenta, cenzus majątkowy
kryzys sanacji
12.V.1935- śmierć Piłsudskiego
1936-marszałkiem zostaje Rydz- Śmigły, spór o prezydenturę (Mościcki i Sławek); BBWR rozbija się na „zamek”(Mościcki) i „GISZ”(Rydz-Śmigły)
Faszyzacja Polski (1936-1939)
Zbliżenie sanacji do endencji
1934-powstaje ONR>ONR-ABC i ONRFalanga (Piasecki) (Rydz-Śmigły), powstaje Obóz Zjednoczenia Narodowego (luty)
8.IX.1935-wybory parlamentarne- 46%
X.1935-BBWR rozpada się
15.V.1936-rząd Rydza-Śmigłego
11.XI.1936-Rydz-Śmigły marszałkiem sejmu
walka z faszyzmem
1935-kongres Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie, bronią się przed faszyzmem
1936-37- rozruchy uliczne
1932-J. Beck prowadzi politykę proniemiecką i równowagi
1938-Stalin wezwał KPP i oskarżył o popieranie sanacji i faszyzmu, partia zostaje rozwiązana- Dymitrow bronił. Kryzys ruchów komunistycznych i robotniczych
Polska przed agresja Hitlera
25.VII.1934- polsko-radziecki pakt o nieagresji (3lata)
5.V.1934-przedłużony na 4lata
26.I.1934-polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji
5.XI.1937-deklaracja o zagwarantowaniu praw mniejszościom narodowym
30.IX.1939-Beck zażądał przyłączenie Zaolzia
X.1938- Robbentrop wezwał Lipskiego (oddanie Gdańska, zgoda na oddanie terytorium koło Tczewa, przystąpienie do paktu antykominternowskiego), Beck odrzuca postulaty
III.1939- ponowne żądania Niemców- odmowa Polski
IV.1939-Anglia i Francja udzielają Polsce bezpieczeństwa, to pozwala zerwać pakt o nieagresji
Wiosna 1939- działa 5 kolumna, propaganda Niemców
22.VIII.1939-Hitler ma plan napaści na Polskę (Fallweise)
26.VIII.1939-termin ataku
25.VIII.1939-w Wa-wie Anglia i Polska podpisują układ o wzajemnej pomocy
30.VIII.1939- ponowne żądania
31.VIII.1939- w Gliwicach operacja Himmler –napaść na radio
1.IX.1939- Hitler atakuje Polskę


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Podobne tematy:
II Rzeczpospolita II Rzeczpospolita daty rokowania brzeskie Rada Regencyjna Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 1918 kiedy powstało KPRP powstaje rząd Daszyńskiego Piłsudski powołuje rząd Moraczewskiego WSZYSTKIE
Komentarze (7) Brak komentarzy
21.1.2007 (18:20)

świetna praca...;_)
bardzo mi pomogła:*

20.12.2006 (20:10)

Mnie się przydało, dobre, jeśli wiemy czego szukamy, a nie pamiętamy daty.

8.11.2006 (20:23)

A to zdanie mnie rozwaliło: Faszyzacja Polski (1936-1939), proponuję nie powtarzać podobnych komunistycznych bredni.

Historia powszechna