profil

Kalendarium historii Polski od 966 do 1991.

poleca 83% 1843 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

966 – chrzest Polski
1000 – zjazd w Gnieźnie (misja św. Wojciecha)
1025 – koronacja Bolesława Chrobrego
1138 – testament Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego
1226 – sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1320 – koronacja Władysława Łokietka, koniec rozbicia dzielnicowego
1364 – powstanie Akademii Krakowskiej
1385 – układ polsko-litewski w Krewie
1411 – I pokój toruński
1454 – 1466 – wojna 13-letnia, Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie
1517 – wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji
1525 – hołd pruski
1573 – konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1597 – przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy (Zygmunt III Waza)
1605 – bitwa pod Kircholmem
1620 – klęska pod Cecorą
1621 – bitwa pod Chocimem
1648 – powstanie kozackie
1655 – 1660 – potop szwedzki
1683 – odsiecz Wiednia (Jan III Sobieski)
1768 – 1772 – konfederacja barska
1772 – I rozbiór Polski (Prusy, Austria, Rosja)
1773 – sejm porozbiorowy (Tadeusz Rejtan)
1788 – 1792 – sejm czteroletni (marszałek: Stanisław Małachowski)
1789 – rewolucja francuska
1791 – Konstytucja 3-go Maja
1792 – konfederacja targowicka
1793 – II rozbiór Polski (Prusy, Rosja)
1794 – powstanie kościuszkowskie
1795 – III rozbiór Polski
1797 – powstanie legionów
1807 – powstanie księstwa warszawskiego
1815 – kongres wiedeński, powstanie królestwa polskiego
1830 – 1831 – powstanie listopadowe
1846 – rebelia krakowska
1848 – wiosna ludów
1863 – 1864 – powstanie styczniowe
1905 – rewolucja w Rosji
1914 – 1918 – I wojna światowa
1918 – powstanie niepodległej Polski
1921 – konstytucja marcowa
1926 – zamach majowy (Józef Piłsudski)
1929 – kryzys gospodarczy
1933 – dojście Hitlera do władzy
1935 – konstytucja kwietniowa
1939 – początek II wojny światowej
8 maja 1945 – koniec II wojny światowej dla Europy
2 września 1945 – koniec II wojny światowej dla świata
1241- Bitwa z Tatarami pod Legnicą
1374- przywilej w Koszycach
1466- pokój z Krzyżakami w Toruniu
1683- bitwa z Turkami pod Wiedniem
3 V 1791- uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji
1797- utworzenie we Włoszech Legionów Polskich
1807- powstanie Księstwa Warszawskiego
1846- powstanie krakowskie
1882- utworzenie Wielkiego Proletariatu
6 VIII 1914- wymarsz Pierwszej Kadrowej
5 XI 1916- Akt 5 listopada
1920- wojna polsko- szwedzka, zajęcie Krakowa, bitwa pod Warszawą
17 III 1921- uchwalenie konstytucji marcowej
12 V 1926- zamach Józefa Piłsudskiego, przewrót majowy
23 IV 1935- konstytucja kwietniowa
1 IX 1939- napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę, początek II wojny światowej
17 IX 1939- wkroczenie armii radzieckiej na wschodnie ziemie polskie
14 II 1942- powstanie Armii Krajowej
12 X 1943- bitwa pod Lenino
18 V 1944- bitwa pod Monte Cassino
22 VII 1944- ogłoszenie przez PKWN Manifestu Lipcowego
1 VIII 1944- wybuch Powstania Warszawskiego
VIII 1980- strajki w wielu miastach Polski, powstanie 'Solidarności'
13 XII 1991- pierwsze wolne wybory w Polsce po wojnie

Podoba się? Tak Nie