profil

Definicje wielkości opisujących ruch

poleca 54% 126 głosów

Przemieszczenie Przemieszczenie to wektor łączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako wielkość wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją w jednostkach długości – [m].
Droga Droga to długość przebytego toru. Droga jest wielkością skalarną (liczbową) wyrażoną w jednostkach długości. Na rys. 1.2. widać, że w  ruchu krzywoliniowym droga s jest większa od wartości wektora przemieszczenia AB. Tylko w ruchu prostoliniowym, który odbywa się bez zmiany zwrotu, droga jest równa wartości wektora przemieszczenia: AB = s.
Prędkość średnia Prędkość średnia to wektor, który ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor przemieszczenia, a jego wartość obliczamy według wzoru:
Wzór na prędkość średnią

Jeśli ciało w czasie ruchu wróci do punktu wyjścia, to wartość wektora przemieszczenia wynosi zero, tym samym wartość prędkości średniej jest wówczas równa zeru.
Prędkość chwilowa Prędkość chwilowa to prędkość (wektor), jaką ma ciało w danej chwili czasu. Jest to granica, do której zmierza wektor prędkości średniej, gdy Δt zmierza do zera. Wektor prędkości chwilowej jest w każdym punkcie styczny do toru.
Wzór na prędkość chwilową
Pęd Pęd jest wektorem zdefiniowanym jako iloczyn masy ciała i jego prędkości:
Wzór na pęd
Kierunek i zwrot wektora pędu są zgodne z kierunkiem i zwrotem wektora prędkości, a jego wartość obliczamy, mnożąc masę ciała przez wartość wektora prędkości.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści