profil

Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne

poleca 52% 52 głosów

Natężenie pola grawitacyjnego – γ
Natężenie pola grawitacyjnego
Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:
Wzór na natężenie pola grawitacyjnego
Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .

Wartość wektora natężenia pola obliczamy dzieląc wartość siły przez masę umieszczoną w tym punkcie pola:
Wzór na wartość wektora natężenia pola grawitacyjnego
Potencjał – V
Punkty jednakowo odległe od źródła pola mają jednakowy potencjał. Powierzchnie kuliste utworzone z punktów, na których potencjał jest jednakowy, nazywamy powierzchniami ekwipotencjalnymi.
Potencjał w polu grawitacyjnym
Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie pola nazywamy stosunek energii potencjalnej, jaką posiada ciało umieszczone w tym punkcie,do masy tego ciała:
Wzór na potencjał pola grawitacyjnego
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta