profil

Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej

poleca 63% 58 głosów

Ramię siły Ramię siły to wektor łączący środek obrotu z wektorem siły.
Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m].
Moment siły Moment siły to wektor, którego wartość obliczamy według wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].
Kierunek wektora momentu siły jest prostopadły do płaszczyzny, w której leży siła i jej ramię.
Zwrot wektora momentu siły ma wpływ na kierunek obrotu bryły. Posługujemy się tutaj regułą śruby prawoskrętnej
Moment bezwładności Moment bezwładności punktu materialnego o masie m znajdującego się w odległości r od osi obrotu definiujemy jako iloczyn: I = m ⋅ r2 [kg ⋅ m2].
Przykładowe momenty bezwładności różnych brył Moment bezwładności bryły to suma momentów bezwładności wszystkich punktów tej bryły.
Moment bezwładności bryły zależy od wyboru osi obrotu.
Kręt Kręt, inaczej moment pędu w ruchu obrotowym, to wektor, którego kierunek leży na osi obrotu, zwrot zależny jest od kierunku obrotu bryły (wyznaczamy go posługując się regułą śruby prawoskrętnej) a jego wartość wynosi: Wzór na moment pędu w ruchu obrotowym
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty