profil

Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający

poleca 76% 297 głosów

Amplituda – A [m] Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi.
Okres drgań – T [s]
Okres drgań wzór
Okres drgań to czas, w którym ciało drgające wykona jedno pełne drganie.
Częstotliwość drgań – f [Hz]
Częstotliwość drgań wzór
Częstotliwość drgań wyraża liczbę drgań zachodzących w ciągu jednej sekundy.
Częstość kołowa – ω [1/s]
ω=2π⋅f
Częstość kołowa wzór
Częstość kołowa odpowiada wartości prędkości kątowej w ruchu po okręgu.
Faza drgania – α [rad]
α=ω⋅t+ϕ,
gdzie ϕ to faza początkowa, która wynosi zero gdy obserwacje zaczynamy od położenia równowagi.
Faza drgania, to faza ruchu określona przez kąt α.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta