profil

Węglowodory

poleca 85% 633 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Węglowodory dzielimy na :łańcuchowe i pierścieniowe.
*nasycone *nasycone
-alkany -cykloalkany
*nienasycone *nienasycone
-alkeny -cykloalkeny
-alkiny -cykloalkiny

WęGLOWODORY- to zwiąki chemiczne których cząsteczki zbudowane są tylko z atomów węgla i wodoru.


METAN

To najprostszy węglowodór,zbudowany z atomu i 4 a tomów wodoru.Właściwości:
-bezbarwny gaz
-bezwonny
-nie rozp.się w wodzie

Występowanie:
-składnik gazu
- atmosfera
-gromadzi się w kopalniach

REAKCJA SUBSTYTUCJI(podstawiania)-polega na zastępowaniu atomów w cząsteczkach związku organicznego.atomami innych pierwiastków.

RODNIK-atom lub grupa atomów posiadających elektron niesparowany.


Najprostrze związki zbudowane z C i H to właśnie węglowodory

ALKANY

SZEREG HOMOLOGICZNY WęGLOWODORóW-szereg węglowodorów różniących się od siebie o grupę CH2.

ALKANY-to węglowodory nasycone o ogólnym wzorze CnH2n 2 mają we wzorze końcówkę "an".

Właściwości chemiczne:
-bezbarwne
-bezwonne
-nie rozpuszczają się w wodzie

Zastosowanie:
-jako środki kosmetyczne
-stosowane jako źródła energii

IZOMERY- związki o tym samym wzorze sumarycznym a różnej budowie.
IZOMERIA łAńCUCHOWA-związki o tym samym składzie chemicznym a różnym strukturalnym.Różne właściwości fizyczne i chemiczne.
KONSTYTUCJA ZWIąZKU-kolejność i sposób powiązania atomów w zwiąku.

ALKENY

ALKENY-węglowodory nienasycone o ogólnym wzorze CnH2n,w nazwie maja końcówkę "en".

Właściwości etenu:
-bezbarwny gaz
-nie rozpuszcza się w wodzie
-lżejszy od powietrza.

REAKCJA ADDYCJI(przyłączenia)-jest to reakcja identyfikacyjna dla alkenów.
REAKCJA ELIMINACJI-ze związku nasyconego odrywa się cząstka nieorganiczna i powstaje zwięzek nienasycony.

ALKINY

ALKINY-węglowodory nienasycone o ogólnym wzorze CnH2n-n,w nazwie maja końcówkę "yn".

WęGLOWODORY AROMATYCZNE

AROMATYCZNOść-związki aromatyczne nie zawsze pachną przyjemnie,a wiele z nich jest bez zapachu.

właściwości fizyczne benzenu:
-bezbarwny
-silnie rakotwórczy
-jest niepolarny
Właściwości chemiczne:
-chlorowanie lub bromowanie
-nitrowanie
-surfowanie
-alkilowanie

HOMOLOGI BENZENU

Wzór ogólny szeregu homologicznego benzenu to CnH2n 6.
#Reakcje#:
spalanie niecałkowite:
C6H6 1,5O2--->6C 3H2O
półspalanie:
C6H6 4,5O2--->6C 3H2O
spalanie całkowite:
C6H6 7,5O2--->6C 3H2O

TOULEN (C7H8):
-bezbarwny
-spala się kopcącym płomieniem
-nie rozpuszcza się

#Reakcje#:
spalanie niecałkowite:
C7H8 2O2--->7C 4H2O
półspalanie:
C7H8 5,5O2--->7C 4H2O
spalanie całkowite:
C7H8 9O2--->7C H2O

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty