profil

Węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone

poleca 78% 822 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkany są to weglowodry o wszystkich wiązaniach pojedynczych miedzy atomami wegla metan CH4
metan CH4 propan C3h8
etan C2H6 CH3 ? CH3 butan C4h10
Szerego homologiczny to taki szereg w którym węglowodory uporządkowane są wedlug wzrastającej liczby atomów wegla, i kazde nastepne związki różnią się do powszedniego grupą ogólny wzór alkanów CNH2N 2 w zalenosci od ilości wegla alkany się dzialą od C1 do C4 gazy C5-C16 cziecze C17 i wiecej stałe właściwości alkanów: chemiczne mało reaktywne chemicznie, zdolne do reakcji podstawiania, C2H6 Cl2 -> C2H5Cl HCL, są palne fizyczne mają 3 stany skupienia, lżejsze od wody i nierozpuszczalne w niej węglowodory nienasycone (alkany, alkiny) mają wiązania wielokrotne, alkeny 1 podwójne a alkiny 1 potrójne, pomiedzy weglami
Eten C2H4 CH2 = CH2 ? THC
propen C3H6 CH2 = CH ? CH3
Buten C4H8 CH2 = CH ? CH2 ? CH3
Wzór ogólny alkenów CNH2N alkinówCNH2N-2 Eten powstaje z rozkładu termicznego polietylenu, właściwości fizyczne bezbarwny, charakterystycznym (przyjemnym) zapachu chemiczne ulega reakcjom spalania polimeryzacja jest to łączenie się małych czasteczek monomerów w duzą cząsteczkę polimeru pod wpływem wysokiej temperatury, cisnienia i dodawania substancji, eten tak jak wszystkie alkeny powoduje odbarwienie różowego koloru wody bromowej i fioletowego koloru nadmanganianu potasu zastosowanie produkcja tworzyw sztucznych dojrzewanie owoców etyn (acetylen) otrzymywanie CaC2 H20 -> Ca(OH)2 C2H2 wzór etynu C2H2 wegle łaczą się potrójnie właściwości fizyczne gaz bezbarwny, bez zapachu nierozpuszcza się w wodzie chemiczne, gaz palny ulega całkowitemu spalaniu półspalaniu niecałkowitemu ulega reakcji przyłączania polimeryzacji odbarwia wode bromowa i nadmanganian potasu zastosowanie palniki acetylenowo-tlenowe, tworzywa sztuczne, rozpuszczalniki

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta