profil

Węglowodory - alkeny

poleca 83% 1052 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ALKENY (wzór ogólny - CnH2n)

Alkeny - węglowodory których cząsteczki zawierają jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla

SZEREG HOMOLOGICZNY:

* ETEN - C2H4
* PROPEN - C3H6
* BUTEN - C4H8
* PENTEN - C5H10

WłAśCIWOśCI
a) fizyczne:
* w warunkach normalnych 3 pierwsze alkeny są gazami, od C5 do C10 - ciecze.
* ze wzrostem liczby atomów węgla wzrasta temperatura wrzenia, topnienia i gęstości
b) chemiczne:
* reakcja spalania
* reakcja addycji

REAKCJA POLIMERYZACJI - reakcja w wyniku której proste związki nienasycone, czyli monomery łączą się w wielocząsteczkowe związki zwane polimerami.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: