profil

Węglowodory - alkiny

poleca 85% 369 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ALKINY (wzór ogólny - CnH2n-2)

Alkiny - węglowodory nienasycone, posiadające jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla.

* ETYN - C2H2
* PROPYN - C3H4
* BUTYN - C4H6

WłAśCIWOśCI:
a) chemiczne:
* ulegają reakcji spalania
* reakcja addycji
b) fizyczne:
* gaz
* bezbarwny

REGUłA MARKOWNIKOWA - w reakcjach przyłączania związków typu HX (gdzie X to Cl, Br, I, F, OH) do wiązania potrójnego wodów przyłącza się do atomu węgla, przy którym bezpośrednio znajduje się najwięcej wodorów.

Podoba się? Tak Nie