profil

Węglowodory nienasycone (alkiny)

poleca 14% 15 głosów

poleca 50% 46 głosów

Budowa i właściwości fizyczne

Alkiny to węglowodory łańcuchowe zawierające w cząsteczkach jedno wiązanie potrójne między atomami węgla: –C≡C– stan hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomów węgla połączonych wiązaniem potrójnym krotność wiązania pomiędzy atomami węgla długość wiązania potrójnego węgiel–węgiel energia wiązania potrójnego węgiel–węgiel sp jedno wiązanie potrójne, pozostałe to wiązania pojedyncze 120 pm 830 kJ/mol Najprostszy w budowie alkin to etyn...

poleca 81% 67 głosów

Nomenklatura

Nazwy wybranych alkinów zestawiono w tabeli. wzór sumaryczny nazwa wzór sumaryczny nazwa C 2 H 2 etyn C 8 H 14 oktyn C 3 H 4 propyn C 9 H 16 nonyn C 4 H 6 butyn C 10 H 18 decyn C 5 H 8 pentyn C 11 H 20 undecyn C 6 H 10 heksyn C 12 H 22 dodecyn C 7 H 12 heptyn C 15 H 28 pentadecyn Nazwy systematyczne alkinów tworzy się, zamieniając w...

poleca 82% 50 głosów

Właściwości chemiczne

Pamiętając, że na wiązanie potrójne składa się zawsze jedno wiązania mocne σi pozostałe dwa słabe π, wnioskujemy, że wiązania π ulegają łatwo rozerwaniu podczas reakcji chemicznej. Ten fakt decyduje o dużej aktywności alkinów. Charakterystyczną cechą alkinów jest zdolność do reakcji addycji i polimeryzacji. 1. Addycja wodoru: 2. Addycja halogenów: 3. Addycja halogenowodorów: addycja zgodnie z regułą Markownikowa zawsze tworzy się izomer trans (dotyczy reakcji...

poleca 15% 34 głosów

Metody otrzymywania alkinów

Odwodornienie alkanów i alkenów w obecności katalizatora podczas ogrzewania:

poleca 42% 189 głosów

Metody otrzymywania etynu

Reakcja karbidu z wodą Piroliza metanu Poniżej podano schemat zawierający liczne przemiany chemiczne, w których etyn (acetylen) stanowi substrat.

poleca 66% 87 głosów

Zastosowanie, znaczenie, funkcje

Acetylen (etyn) jest węglowodorem otrzymywanym w przemyśle z metanu lub w wyniku reakcji węgliku wapnia z wodą. Czysty acetylen jest bezbarwnymi bezwonnym gazem, a nieprzyjemny zapach technicznego acetylenu pochodzi od niewielkiej ilości zanieczyszczeń siarkowych i fosforowych. Do niedawna acetylen używany był w przemyśle do produkcji etanalu i kwasu octowego, jednak obecnie acetylen używany jest głównie do wyrobu polimerów i tworzyw sztucznych. Ze względu na swoje właściwości acetylen...

Podoba się? Tak Nie