profil

Środki stylistyczne.

poleca 84% 334 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
epitet

ŚRODKI STYLISTYCZNE:

I. FONETYCZNE
a). wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeja)

II. SŁOWNIKOWE
a). archaizm (wyrazy, które wyszły z użycia)
b). neologizm (wyraz, zwrot lub znaczenie nowo utworzone)
c). wulgaryzm (określenie mające charakter nieprzyzwoity, brzydki, obraźliwy)
d). zgrubienie (określenie mające znaczenie ujemne, pogardliwe, ironiczne np. nochal)
e). zdrobnienie (wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu, oznaczający przedmiot mniejszy w stosunku do przedmiotu, którego nazwa stała się podstawą słowotwórczą np. syn-synek)

III. SKŁADNIOWE
a). powtórzenie (zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego)
b). apostrofa (bezpośrednie zwracanie się, przemawianie do osoby, bóstwa)
c). wykrzyknienie (wyraz, grupa wyrazów, lub zdanie wykrzyknikowe, często urwane, będące wyrazem emocjonalnego zaangażowania mówiącego)
d). pytanie retoryczne (pytanie nie wymagające odpowiedzi)
e). anafora (powtórzenie tego samego słowa albo zwrotu na początku kolejnych wersów, zdań, strof)

IV. TROPY STYLISTYCZNE
a). epitet (słowo określające rzeczownik [najczęściej jest to przymiotnik] oraz rzeczownik
b). porównanie (zestawienie dwóch pojęć mających wspólną cechę za pomocą wyrazów jak, jakby, podobnie, na kształt)
c). animizacja (nadawanie przedmiotom, zjawiskom cech istot żywych)
d). personifikacja (uosobienie, nadanie cech ludzkich przedmiotom)
e). symbol (odczytanie ukrytego znaczenia danego przedmiotu)
f). alegoria (obraz lub opowiadanie które w całości ma sens przenośny)
g). ironia (drwina)
h). metafora (przenośnia)

Praca również w załączniku.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta