profil

Imię

poleca b/d

1. ‘nazwa osobista, nie rodowa, człowieka, nadawana po urodzeniu’; 2. przenośnie ‘sława, reputacja’ (np. dobre imię); 3. ‘nazwa każdej rzeczy’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (czes. jméno, stczes. jmĕ, jmene, ros. ímja, ímeni) < psłow. *jьmę, *jьmene (< *ĭmen- <*ĭnmen- < *nmen-) ‘imię, nazwa’ < prapostać *nmen – nieznana w in. językach ie., prawdopodobnie postać wtórna do pie. *en-men ‘ts.’; w in. językach ie. w znaczeniu ‘imię’; pokrewne wyrazy z tym samym przyrostkiem *- men: por. łac. nōmen, gr. ónoma i stind. nă´ma.

Źródło Prawie każdy naród posiada właściwe swemu językowi imiona osobowe, wysnute z pojęć i ducha, które z upodobaniem nadaje dziatwie swojej. Ludziom dawnym – jak twierdzi uczony Stosław Łaguna – chodziło przede wszystkiem o pewnego rodzaju błogosławieństwo dla dziecka, o dobrą wróżbę na całe życie, a wiązało się z pierwotną wiarą w czarowną potęgę słowa, za pomocą której zapewnić sobie można opiekę i pomoc wyższych sił dobroczynnych, a zabezpieczyć od wrogiego działania sił nieprzyjaznych. Imię było tedy początkowo, jeśli się tak wyrazić wolno, amuletem dźwiękowym. Z upływem czasu, zwłaszcza gdy dzieciom poczęto dawać imiona ich rodziców, to mistyczne znaczenie imion zatarło się cokolwiek, imię stało się głównie środkiem wyróżniającym osobę, lubo i dziś nieraz wyborowi imienia dla dziecka pewna intencja mistyczna bywa nie obcą.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903

poleca b/d

imieniny

1. ‘święto patrona-imiennika’; 2. ‘przyjęcie imieninowe’; od XVIII w.

poleca b/d

imienniczka

‘o ludziach noszących to samo imię’

poleca b/d

imiennik

‘o ludziach noszących to samo imię’

poleca b/d
poleca 34% 3 głosy

imiesłów

‘forma czasownika mająca własności imion’; od XVIII w.

poleca 19% 27 głosów

zaimek

od XVIII w.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta