profil

Surowce energetyczne i ich zasoby

poleca 86% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasoby przyrody dzielimy na:
- niewyczerpywalne (stałe) – nie grozi im wyeksploatowanie, bez względu na intensywność z jaką są wykorzystywane przez człowieka. Zalicza się do nich: energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermiczną
- wyczerpywalne – korzystanie z nich prowadzi do nieuchronnie do ich stopniowego zużycia. Wiele z nich jest nieodnawialnych ( surowce mineralne). Część zasobów jest odnawialna mogą się odtwarzać ( masa drzewna, masa roślinna, żwiry, piaski, torfy)

Zasoby przyrody występują w litosferze, atmosferze i hydrosferze

Poszukiwanie nowych złóż:
Nowe surowce znajdują się na terenach trudno dostępnych i słabo zagospodarowanych, mogą być też położone na dużej głębokości

Eksploatacja rezerw:
Jest prowadzona tam gdzie może przynieść zysk. Opracowanie nowoczesnych, wydajnych metod wydobycia, może doprowadzić do udostępnienia złóż, które dotychczas nie były eksploatowane. Ograniczeniem może być to ze często dużo złóż znajduje się na obszarach silnie zurbanizowanych lub na terenach parków narodowych.

Ulepszanie metod wydobycia:
Postęp technologiczny umożliwia na sięgnięcie po coraz głębiej zalegające rudy. Pozwala to na zmniejszenie kosztów wydobycia i oczyszczenia wydobytego urobku.

Surowce energetyczne:
- węgiel kamienny – najstarszy, wydobywany od dawna metodą głębinową, nadaje się do dalekiego transportu, bardzo kaloryczny, największy producent to Chiny. Służy jako surowiec do wyrobu koksu, stosowanego w hutnictwie oraz jako surowiec do wyrobu benzenu, fenolu, smoły, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym
- węgiel brunatny – niewielka wartość energetyczna,
- zawiera dużo wody, kruchy, mała opłacalność transportu na duże odległości. Wydobywany jest metodą odkrywkową. Wykorzystywany w elektrowniach głównie w Niemczech, Czechach, Polsce i Rosji Służy jako surowiec do produkcji benzyny syntetycznej i tworzyw sztucznych, w ogrodnictwie jako podłoże do użyźniania gleby.
- ropa naftowa – pierwsza kopalnia została założona w Bóbrce koło Krosna przez Ignacego Łukasiewicza, duża wartość energetyczna, niewielkie koszty i łatwość eksploatacji, przeróbki i transportu, wykorzystywana do produkcji paliw silnikowych oraz jako surowiec przemysłu petrochemicznego, do produkcji leków i perfum
- gaz ziemny – towarzyszy złożom ropy naftowej jako gaz mokry lub występuje samodzielnie jako gaz suchy, niskie koszty wydobycia i transportu, wartość kaloryczna niewiele mniejsza od ropy naftowej, Morze Kaspijskie i Afryka Zachodnia. Paliwo do produkcji silników napędowych, produkcja sadzy
- uran – źródłem jest blenda uranowa, największy producent to Kanada i Australia. Przemysł zbrojeniowy, szklarski i zbrojeniowy

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia świata