profil

Zróżnicowanie produkcji roślinnej na świecie

poleca 50% 34 głosów

Mimo że grunty orne, sady i plantacje zajmują jedynie 11,5% ogółu zamieszkanych kontynentów, to uprawiane na tym terenie rośliny stanowią podstawę wyżywienia ludności świata, zapewniają pasze dla zwierząt, a także surowce dla przemysłu. Ze względu na sposób wykorzystania uprawianych roślin dzieli się je na: alimentacyjne (żywieniowe) – dostarczające żywności dla ludzi, pastewne– uprawiane na paszę dla zwierząt, przemysłowe – dostarczające surowców dla przemysłu. Często jednak uprawiane rośliny mogą być jednocześnie zaliczone do wszystkich grup (np.: ziemniaki, kukurydza, soja).

Podoba się? Tak Nie