profil

Zasoby naturalne, surowce mineralne, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie: energia, gaz

drukuj
satysfakcja 29 % 28 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasoby naturalne-to substancje organiczne i nieorganiczne, które mogą być wykorzytane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji. Dzielą się na odnawialne (woda, atmosfera, drewno, zwierzęta) i nieodnawialne(zasoby energetyczne i minerały).
Zasoby nieodnawialne dziela się na bilansowe-te które opłaca się wykorzystywać przy zastosowaniu obecnej techniki oraz perspektywiczne-których wydobycie jest teraz nieopłacalne.
Zasoby-substancje które możemy wykorzystć
Surowce-to kopaliny użyteczne wydobyte ze złoża w celu ich wykorzystania w procesie produkcji. Surowce stanowią część zasobów naturalnych-odnawialnych i nieodnawialnychDzieli się je na surowce mineralne, sur.pochodzenia roślinnego, sur, poch. zwierzęcego.
Surowce mineralne obejmują różnorodne kopaliny, wyróżniamy: -sur.energetyczne (węgiel kamienny, brunatny i torf, ropę naftową i gaz ziemny oraz pierwiastki promieniotwórcze); -sur. metaliczne(żelazo, mangan,chrom,nikiel, wolfram,glin (aluminium), miedź,cynk,cynę,ołów, złoto,srebro (rudy metali)).; -sur. chemiczne (fosforyty, siarkę, sól kamienna, sole potasowe); -sur. budowlane((skalne)-skały użytkowe-granit,bazalt,wapień, piaskowiec, piasek, żwir, glinę); -sur.ceramiczne(ił, kaolin)
Surowce poch. roślinnego to m.in. zboża, drewno, słoma, trzcina, naturalne włókna roślinne, cukier
Sur. poch. zwierzęcego to mięso, tłuszcz, skóra, ścięgna, wełna.
Górnictwo i kopalnictwo-zajmuje się wydobywaniem surowców energetycznych, metalurgicznych i skalnych.
Największe wydobycie surowców mineralnych mają USA, Rosja, Chiny, Australia.

Przetwórstwo przemysłowe obejmuje kilkadziesiąt działów produkcji np. produkcję artykułów spożywczych i napojów, prod. pojazdów mechanicznych, prod. chemikaliów i wyrobów chemicznych, prod. metali, prod. maszyn i urządzeń itd.
Największe dochody w tej sekcji przemysłu przynosi produkcja artykułów spożywczych i napojów oraz produkcja pojazdów mechanicznych i mikroelektroniki.
Tradycyjne gałęzie przemysłu od kilku lat wykazuą stagnację lub niewielki wzrost. Szybko natomiast rozwija się przemysł wysokich technologii.

Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę obejmuje dostarczanie energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody oraz pobieranie, oczyszczanie i rozprowadzanie wody.

Ta sekcja przemysłu jest szczególnie rozwinięta w krajacj uprzemysłowionych. Natomiast wiele państw opóźnionych w rozwoju prawie jej nie posiada.
Energię elektryczną wytwarza się w elektrowniach, które dzieli się na cieplne, wodne i jądrowe.
Większość światowej prod. energii elektrycznej(ok.60%)pochodzi z elektroeni cieplnych, przetwarzających ropę naftową, węgiel kamienny(także w.brunatny oraz torf) i coraz częściej gaz ziemny, czyli mineralne nośniki energii. Coraz częciej wykorzystuje się słomę, odpady drzewne i specjalnie uprawianą wierzbę energetyczną.
elektrownie geotermiczne-wykorzystują źródła gorącej wody i naturalne lub ztucznie udostępnione emise gorącej pary wodnej, najczęściej związane z obszarami wulkanicznymi.
Elektrownie jądrowe=paliwem są uran i tor.
elektrownie wiatrowe
elektrownie słoneczne uzyskiwana z nich energia jest zancznie droższa niż wytwarzna w tradycyjny sposób.
Największym producentem energii elektrycznej na świecie są USA, chiny, Japonia i Rosja.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
28.3.2011 (19:56)

Świetna praca=D

Typ pracy