profil

Zasoby naturalne, surowce mineralne, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie: energia, gaz

poleca 84% 1793 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zasoby naturalne - to substancje organiczne i nieorganiczne, które mogą być wykorzystane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji. Dzielą się na odnawialne (woda, atmosfera, drewno, zwierzęta) i nieodnawialne (zasoby energetyczne i minerały).

Zasoby nieodnawialne dzielą się na bilansowe - te które opłaca się wykorzystywać przy zastosowaniu obecnej techniki oraz perspektywiczne - których wydobycie jest teraz nieopłacalne.

Zasoby - substancje które możemy wykorzystć

Surowce - to kopaliny użyteczne wydobyte ze złoża w celu ich wykorzystania w procesie produkcji. Surowce stanowią część zasobów naturalnych - odnawialnych i nieodnawialnych.
Dzieli się je na surowce mineralne, sur.pochodzenia roślinnego, sur, poch. zwierzęcego.

Surowce mineralne obejmują różnorodne kopaliny,

Wyróżniamy:
-sur. Energetyczne (węgiel kamienny, brunatny i torf, ropę naftową i gaz ziemny oraz pierwiastki promieniotwórcze);
-sur. Metaliczne (żelazo, mangan, chrom, nikiel, wolfram, glin (aluminium), miedź, cynk, cynę, ołów, złoto, srebro (rudy metali)).;
-sur. Chemiczne (fosforyty, siarkę, sól kamienna, sole potasowe);
-sur. Budowlane (skalne ) -skały użytkowe - granit, bazalt, wapień, piaskowiec, piasek, żwir, glinę);
-sur. Ceramiczne (ił, kaolin)

Surowce poch. roślinnego to m.in. zboża, drewno, słoma, trzcina, naturalne włókna roślinne, cukier

Sur. poch. zwierzęcego to mięso, tłuszcz, skóra, ścięgna, wełna.

Górnictwo i kopalnictwo - zajmuje się wydobywaniem surowców energetycznych, metalurgicznych i skalnych.

Największe wydobycie surowców mineralnych mają USA, Rosja, Chiny, Australia.

Przetwórstwo przemysłowe obejmuje kilkadziesiąt działów produkcji np. produkcję artykułów spożywczych i napojów, prod. pojazdów mechanicznych, prod. chemikaliów i wyrobów chemicznych, prod. metali, produkcja maszyn i urządzeń itd.

Największe dochody w tej sekcji przemysłu przynosi produkcja artykułów spożywczych i napojów oraz produkcja pojazdów mechanicznych i mikroelektroniki.

Tradycyjne gałęzie przemysłu od kilku lat wykazują stagnację lub niewielki wzrost. Szybko natomiast rozwija się przemysł wysokich technologii.

Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę obejmuje dostarczanie energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody oraz pobieranie, oczyszczanie i rozprowadzanie wody. Ta sekcja przemysłu jest szczególnie rozwinięta w krajach uprzemysłowionych. Natomiast wiele państw opóźnionych w rozwoju prawie jej nie posiada.

Energię elektryczną wytwarza się w elektrowniach, które dzieli się na cieplne, wodne i jądrowe.

Większość światowej prod. energii elektrycznej (ok.60%) pochodzi z elektrowni cieplnych, przetwarzających ropę naftową, węgiel kamienny (także w.brunatny oraz torf) i coraz częściej gaz ziemny, czyli mineralne nośniki energii. Coraz częściej wykorzystuje się słomę, odpady drzewne i specjalnie uprawianą wierzbę energetyczną.
Elektrownie geotermiczne - wykorzystują źródła gorącej wody i naturalne lub sztuczne udostępnione emisję gorącej pary wodnej, najczęściej związane z obszarami wulkanicznymi.

Elektrownie jądrowe - paliwem są uran i tor.

Elektrownie wiatrowe - elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. W 2018 roku elektrownie wiatrowe dostarczyły ludzkości 1270 TWh, czyli 4,8% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Sumaryczna moc elektrowni wiatrowych w Polsce w 2018 roku wynosiła 5,7 GW.

Elektrownie słoneczne uzyskiwana z nich energia jest znacznie droższa niż wytwarzana w tradycyjny sposób. Energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjnym sposobem zaspokojenia nowych potrzeb energetycznych! Szczególnie fotowoltaika obniża ceny, bo koszt produkcji energii z energetyki słonecznej spadł najwięcej w stosunku do innych rozwiązań OZE. Rok do roku to aż 26%. Inne rozwiązania OZE też tanieją. Może doczekamy czasów, w których produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych w ogóle się nie będzie opłacała.

Okazuje się, że w przypadku skoncentrowanej energii słonecznej, w ciągu ostatniego roku koszt produkcji energii słonecznej spadł o 26%. Fotowoltaika i farmy wiatrowe na lądzie, łącznie wykazały spadek kosztów o 13%. Produkcja energii z energetyki wodnej spadła w ciągu roku o 12%. Najniższy spadek osiągnęła energetyka wiatrowa na morzu oraz geotermia. Koszty zmalały jedynie o 1%.

Największym producentem światowej energii są Chiny! A za nimi na liście jednak praktycznie ex aequo Środkowy Wschód i USA, jednak z ponad 25% mniejszą ilością wytworzonej energii w stosunku do Chin.

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata