profil

Zanieczyszczenia powietrza

poleca 83% 1247 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zanieczyszczenia powietrza

W dzisiejszej dobie nowoczesnych technologii i przemysłu bezustannie rośnie zanieczyszczenie powietrza. Powoduje je wiele czynników antropogenicznych (wywołanych przez człowieka) jak i naturalnych. Należą do nich:

a) motoryzacja
Spaliny powodują przedostanie się do atmosfery niebezpiecznych gazów.
Większość samochodów posiada już katalizatory niwelujące wydobywanie się tych
gazów, jednak zanieczyszczenia spowodowane motoryzacją wciąż są duże.

b) przemysł rafineryjny
Przerabianie ropy naftowej w rafineriach, najczęściej w paliwo. W skutek tego
powstaje wiele substancji szkodliwych dla środowiska.

c) pożary lasów
Ze spalonych drzew i roślin powstaje zwęglony pył szkodliwy dla otoczenia, który
poprzez oddychanie dostaje się do organizmu i wywołuje liczne choroby.

d) przemysł chemiczny
Fabryki i zakłady chemiczne w dużym stopniu przyczyniają się do
zanieczyszczenia powietrza. Dymy powstałe ze spalania substancji oraz inne
substancje po wyparowaniu silnie zagrażają zdrowiu ludzi jak i fauny i flory.

e) pył kosmiczny
Materia wypełniająca przestrzeń kosmiczną, która przedostaje się też do
atmosfery ziemskiej ma właściwości promieniotwórcze.

f) wybuchy wulkanów
Lawa wypływająca z wulkanów po zastygnięciu dostarcza do atmosfery wiele
szkodliwych pyłów.

Wszystkie te przyczyny zanieczyszczeń mają groźne dla otoczenia skutki. Substancje zanieczyszczające powietrze są wdychane przez nas i powodują wiele chorób układu oddechowego i innych jak alergia i astma. Innym skutkiem zanieczyszczeń są kwaśne deszcze. Opady, które zawierają kwas siarkowy przyczyniają się do zakwaszania jezior i rzek, niszczenia flory i fauny, degradacji gleby oraz niszczenia zabytków architektury. Zanieczyszczenia powodują powstanie smogu, który unosi się nad dużymi ośrodkami przemysłu. Najgroźniejsze skutki zanieczyszczeń powietrza to dziura ozonowa i efekt cieplarniany. Dziura ozonowa powstaje wtedy gdy do warstwy ozonowej, chroniącej naszą planetę przed promieniowaniem UV dostaną się freony, używane najczęściej w dezodorantach i innych sprayach oraz w lodówkach. Przez dziury ozonowe przedostaje się ultrafiolet mający ogromnie niebezpieczne działanie. Powoduje on globalnie ocieplenie. Naukowcy obawiają się, że niedługo mogą zacząć się topić lodowce i lądolody. Poziom wody mógłby się wtedy podnieść nawet o 7 metrów przez co znaczna ilość ludności Ziemi musiałaby przenieść się na łodzie.
Na szczęście podejmowane są różne działania, by zapobiec zanieczyszczeniu powietrza. Coraz częściej zakładane są filtry na kominach i katalizatory ma rurach wydechowych pojazdów. Produkuje się też urządzenia użytku domowego nie wydzielające zabójczych freonów. W lasach pojawili się strażnicy pilnujący czy nie ma zagrożenia pożarów. Ekolodzy montują urządzenia filtrujące powietrze jak cyklony czy odpylacze.
Zanieczyszczenia powietrza mają zabójcze skutki i tylko my możemy do nich nie dopuścić, więc zabierzmy się wspólnie za naszą planetę i pracujmy wytrwale na nasze własne dobro.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty