profil

Zerowy tryb warunkowy (Type 0 Conditionals)

poleca 68% 162 głosów

Zerowy tryb warunkowy stosujemy, gdy chcemy wyrazić ogólnie obowiązujące prawdy, bądź sytuacje, które powtarzają się lub są zawsze prawdziwe:

  • If you warm up water to 100°C, it boils.
  • If you cut yourself, you bleed.
  • If I stay up late, I oversleep the next day.

Zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym stosujemy czas Present Simple. Kolejność zdań jest dowolna:

  • If + Present Simple, Present Simple
    • If you cut yourself, you bleed.
  • Present Simple + if + Present Simple
    • You bleed if you cut yourself.

Rozpoczynając zdanie od zdania podrzędnego, stawiamy przecinek przed zdaniem nadrzędnym. Jeżeli zdanie nadrzędne stoi jako pierwsze, nie stawiamy przecinka przed zdaniem podrzędnym. Zasada ta obowiązuje we wszystkich typach trybów warunkowych.

Zamiast spójnika if możesz zastosować spójnik when:
If you cut yourself, boy bleed. = When you cut yourself, you bleed.

Podoba się? Tak Nie