profil

Niektóre pojęcia z dziedziny genetyki

poleca 85% 901 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Crossing over

1 GENETYKA nauka o procesach dziedziczenia
2 DZIEDZICZENIE proces przekazywania zespołu cech potomstwu
3 CYTOLOGIA nauka o komórce
4 KOD GENETYCZNY szyfr, w którym zapisywane są wszystkie białka organizmu
5 KODON 3 nukleotydy kodujące 1 aminokwas
6 GEN fragment DNA, który zawiera informacje dotyczące budowy określonego białka, ma ściśle określone miejsce w chromosomach
7 FENOTYP zespół cech organizmu stanowiący wynik współdziałania genów i warunków środowiska, przejawia się w wyglądzie osobnika
8 GENOTYP zespół wszystkich genów w komórce osobnika
9 DIPLOIDALNY GARNITUR CHROMOSOMOWY (2n) w komórkach somatycznych (ciałach) 46 chromosomów w 23 parach chromosomów homologicznych
10 CHROMOSOMY HOMOLOGICZNE są podobne, zawierające informacje dotyczącą tych samych cech 1 pochodzi od ojca, 2 od matki
11 AUTOSOMY 22pary zawierają wszystkie informacje dotyczące organizmu z wyjątkiem płci
12 ALLOSOMY 23 para (XY, XX) zawiera informacje dotyczące płci.
13 HAPLOIDALNY GARNITUR CHROMOSOMOWY (n) w gamecie są 23 chromosomy po 1 z każdej pary chromosomów homologicznych
14 KARIOTYP obraz chromosomów w jądrze komórkowym
15 GENOM całe DNA organizmu
16 REPLIKACJA DNA proces podwajania podwojonej helisy DNA. Zachodzi przed każdym podziałem komórki
17 CROSSING OPER wymiana fragmentów chromotyd pomiędzy chromosomami homologicznymi
18 ALLELE odmiany jednego genu warunkujące tą samą ceche
19 ALLEL DOMINUJĄCY (A) ujawnia się w postaci cechy, maskuje obecność allelu recesywnego
20 ALLEL RECESYWNY (a) nie przejawia się w postaci cechy z wyjątkiem homozygot
21 HOMOZYGOTA układ 2 takich samych alleli w komórce
22 HETEROZYGOTA układ 2 różnych alleli w komórce
23 PIERWSZE PRAWO MENDLA prawo czystości gamet, do gamet przechodzi zawsze po1 allelu determinującego określoną cechę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata