profil

Najważniejsze instytucje UE

poleca 81% 1289 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Rada Europejska - powstała w 1974 r. jako organ EWG 9tworzą ja szefowie państw i rządów 15 UE). Pełni następujące funkcje:
 ustala główne kierunki integracji europejskiej,
 określa ogólną politykę Unii,
 rozstrzyga kwestie sporne (arbitaż), które nie zostały rozstrzygnięte w Radzie UE.

Komisja Europejska – organ powołany w 1958 r. z 20 niezależnych funkcjonariuszy z piętnastki europejskiej, wybieranych co 5 lat. Od 2004 r. liczy 25 komisarzy. Pełni następujące funkcje:
 podejmuje decyzje większością głosów,
 wysuwa propozycje aktów prawnych (rozporządzenia, dyrektywy),
 zapewnia realizację przyjętych aktów prawnych,
 posiada władzę decyzyjną w sprawach przewidywanych przez traktaty,
 odpowiada przez Parlament Europejski,
 jest zalążkiem przyszłego rządu europejskiego.

Rada Unii Europejskiej – to organ decyzyjny Unii, składa się z m.in. spraw zagranicznych i resortowych, siedziba w Brukseli. Jej funkcje to:
 wydaje akty prawne,
 zawiera układy międzynarodowe wynegocjowane przez Komisję Europejską,
 decyzje Rady są przygotowywane przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPTER),
 podejmuje decyzje większością głosów.

Parlament Europejski - składa się z 626 posłów, wybieranych co 5 lat; z siedzibą w Strasburgu. Od 2004 r. – 723 deputowanych. Jej funkcje:
 współtworzy budżet UE,
 kontroluje prace Komisji, zatwierdza jej skład,
 konsultuje inicjatywy ustawodawcze Rady Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości - działa od 1958 r. składa się z 15 sędziów, 9 adwokatów (rzeczników) generalnych, powoływanych przez rządy państw co 6 lat; z siedzibą w Luksemburgu. Pełni następujące funkcje:
 rozstrzyga spory dotyczące spraw Unii,
 sprzyja tworzeniu prawa europejskiego,
 sprawdza zgodność aktów prawnych wydawanych przez instytucje wspólnot i rządy z traktatami

Trybunał Obrachunkowy (Audytorów) - składa się z 15 członków, powoływanych przez Radę UE co 6 lat; z siedzibą w Luksemburgu. Jej funkcje to:
 odpowiada za kontrolę budżetu,
 nadzoruje operacje budżetowe,
 kontroluje pomoc finansową Unii dla państw zewnętrznych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta