profil

Najważniejsze cele Unii Europejskiej

poleca 70% 711 głosów

Główne cele, jakie stawia sobie Unia Europejska, można podzielić na kilka najważniejszych grup.

Należą do nich:

Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego
- jednolity rynek wewnętrzny
- wspólna waluta
Zapewnienie jednolitej tożsamości UE
- programy pomocy humanitarnej
- wspólna polityka zagraniczna
- wspólne stanowiska wobec organizacji międzynarodowych
Stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
- rynek wewnętrzny
- swoboda przemieszczania się
- koordynacja wymiaru ścigania
Obywatelstwo europejskie
- nie zastępuje obywatelstwa narodowego
- nadaje nowe prawa polityczne i społeczne
Europejski dorobek prawny
- legislacja instytucji europejskich
- traktaty założycielskie
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta