profil

Test. Instytucje Unii Europejskiej.

poleca 85% 185 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska Luksemburg

TEST. Instytucje Unii Europejskiej.

1. Podaj różnice w działaniu między Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej i Radą Europy. Która z nich nie jest instytucją Unii Europejskiej?

2. Podaj siedziby Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej (miejsce posiedzeń), Trybunału Sprawiedliwości.

3. Kiedy odbędą się najbliższe wybory do PE?

4. W jaki sposób “komisarze” zostają członkami Komisji Europejskiej?

5. Podaj najważniejsze kompetencje Rady.

6. Na czym polega Prezydencja Rady? Ile one trwa?

7. Opisz zadania Komisji Europejskiej.

8. Podaj najbardziej powszechne rodzaje spraw, jakimi zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości.

9. Prawda czy fałsz?
1. Europejski Trybunał Obrachunkowy sam wydaje wszystkie pieniądze UE.
2. Kadencja Komisji Europejskiej trwa pięć lat.
3. Istnieje dziewięć możliwych konfiguracji Rady Unii Europejskiej.
4. Komitet Regionów zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi środowiska naturalnego oraz ochrony przyrody w poszczególnych regionach Unii Europejskiej.
5. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem, w którym każdy obywatel Unii może trzymać swoje pieniądze.
6. Europejski Bank Centralny ma za zadanie zapobiegać inflacji.

10. Opisz organizację pracy w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

11. Na jakie trzy grupy dzielą się członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego? Kogo te grupy reprezentują?

12. Podaj znane Ci ugrupowania polityczne w Parlamencie Europejskim.


1. Rada Europejska składa się z szefów rządów oraz prezydentów państw członkowskich. Ich najważniejszym zadaniem jest ustalanie ogólnych kierunków polityki UE.
Rada Unii Europejskiej składa się z ministrów państw członkowskich. Spotykają się oni regularnie i podejmują szczegółowe decyzje.
Rada Europy to instytucja międzyrządowa, nie będąca instytucją UE. Jej zadaniem jest ochrona praw człowieka, promowanie różnorodności Europy, walka z rasizmem i nietolerancją religijną.

2. PE -> Strasburg;
KE -> Bruksela;
Rada Unii Europejskiej -> Bruksela
Trybunał Sprawiedliwości -> Luksemburg

3. W czerwcu 2009 roku.

4. Rządy państw członkowskich UE wybierają przewodniczącego Komisji. Przewodniczący następnie ustala kandydatury reszty Komisji i przedstawia je PE. PE przesłuchuje kandydatów, a po zatwierdzeniu ich przynależności do Komisji, może ona rozpocząć działania administracyjne.

5. Kreowanie ogólnych kierunków polityki UE; przyjmowanie aktów prawa wraz z PE; zawieranie umów międzynarodowych pomiędzy UE i innymi krajami; przyjmowanie budżetu UE; realizowanie i rozwijanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; koordynowanie pracy pomiędzy sądami i policją państw członkowskich Unii.

6. Prezydencja Rady trwa 6 miesięcy. Dany kraj przewodzi Radzie przez 6 miesięcy i w razie szczytu minister lub głowa państwa przewodzą spotkaniu.

7. Komisja Europejska wraz z Trybunałem Europejskim pilnuje przestrzegania prawa europejskiego; przedkłada przed Radę i PE wnioski legislacyjne; prowadzi i wdraża unijne polityki oraz budżet UE; reprezentuje UE na arenie międzynarodowej.

8. Odesłania prejudycjalne; skargi na uchybienie zobowiązaniom; skargi na zaniechanie działania; skargi o unieważnienie;

9. 1. Fałsz
2. Prawda
3. Prawda
4. Fałsz
5. Fałsz
6. Prawda

10. Decyzje w EBI podejmują trzy organy :
-Rada Gubernatorów, która określa ogólną politykę Banku w zakresie udzielania pożyczek, udziela zgody na pożyczkę dla instytucji poza UE;
-Rada Dyrektorów - zatwierdza udzielenie pożyczek i kontroluje właściwe zarządzanie Bankiem
- Komitet Zarządzający - kierownictwo Banku, sprawy bieżące

11. Grupa Pracodawców, reprezentuje pracodawców.
Grupa Pracowników, reprezentuje wszystkich pracowników od robotnika po kierownika.
Trzecia grupa, która reprezentuje wszystkie inne interesy : kobiety, mężczyzn, rolników, instytucji itd..

12. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.
Grupa Socjalistyczna
Europejska Partia Ludowa
Zjednoczona Lewica Europejska
Grupa Zielonych
Grupa Niepodległóść
Unia na rzecz Europy Narodów
Niezrzeszeni

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata