profil

Minerały i skały

poleca 85% 514 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Minerały
Są naturalnymi składnikami litosfery, ciałami o stałym składzie chemicznym i tych samych właściwościach fizycznych. Znanych jest prawie 3 tyś. Minerałów, w tym niewiele ponad 100 najczęściej buduje skały, jako tzw. Minerałami skałotwórczymi są kwarc, skalenie i miki. Niektóre minerały mają taki sam skład chemiczny, ale diament. Cechy minerałów zależą od ich budowy krystalograficznej.
Skały
Skupiska jednorodnych lub różnorodnych minerałów, powstałe w przyrodzie w wyniku procesu naturalnego. Przez skałę rozumie się zarówno utwory twarde i zbite, jak i luźne oraz plastyczne. Proces kształtowania skał rozpoczął się w momencie zastygania materii globu przy powierzchni. W skutek krystalizacji powstały pierwsze skały krystaliczne. Z czasem włączyły się inne procesy – rozpad i przeobrażanie

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: