profil

Minerały i skały

drukuj
satysfakcja 45 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Minerały
Są naturalnymi składnikami litosfery, ciałami o stałym składzie chemicznym i tych samych właściwościach fizycznych. Znanych jest prawie 3 tyś. Minerałów, w tym niewiele ponad 100 najczęściej buduje skały, jako tzw. Minerałami skałotwórczymi są kwarc, skalenie i miki. Niektóre minerały mają taki sam skład chemiczny, ale diament. Cechy minerałów zależą od ich budowy krystalograficznej.
Skały
Skupiska jednorodnych lub różnorodnych minerałów, powstałe w przyrodzie w wyniku procesu naturalnego. Przez skałę rozumie się zarówno utwory twarde i zbite, jak i luźne oraz plastyczne. Proces kształtowania skał rozpoczął się w momencie zastygania materii globu przy powierzchni. W skutek krystalizacji powstały pierwsze skały krystaliczne. Z czasem włączyły się inne procesy – rozpad i przeobrażanie


Przydatna praca? Tak Nie
Polecane prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

twoja praca jest zła, gorsza i najgorszejsza ty głupi pacanie, weź się do roboty bo w szkole z takim gównem daleko nie zajedziesz, pozdrów mamę i tatę i poproś o dorobienie, bo chyba masz dość małe IQ