profil

Historia geosystemu

poleca 34% 18 głosów

Nasza wiedza o historii geosystemu kuli ziemskiej bazuje głównie na informacjach „zapisanych” w różny sposób przez samą przyrodę. Tylko z relatywnie krótkiego, ostatniego okresu czasu posiadamy również informacje powstałe dzięki działalności człowieka – źródła archeologiczne i historyczne.
Odtwarzaniem dziejów Ziemi zajmuje się odrębna dyscyplina naukowa– paleogeografia. Bazuje ona w znacznej mierze na badaniach geologicznych.Ponieważ poszczególne rodzaje skał powstają w określonych warunkach środowiskowych – morfologicznych, klimatycznych i in., samo określenie rodzaju skał pozwala na wnioskowanie o przeszłych stanach geosystemu. Niektóre skały osadowe „przechowują” przy tym informacje o życiu organicznym w minionych okresach geologicznych. Aby z tych informacji w pełni skorzystać, niezbędne jest określenie wieku skał, czyli czasu ich powstania. Wiek skał określa się z pomocą dwóch grup metod. Pierwsza z nich służy do obliczania wieku bezwzględnego, czyli czasu jaki upłynął od powstania skały do chwili obecnej. Druga grupa służy do określania wieku względnego – wskazania ogólnego czasu powstania skały na tle podziału historii Ziemi na ery, okresy, epoki i piętra. Najczęściej dla bardziej precyzyjnego wskazania wieku skał lub czasu ich powstawania, stosuje się zwykle nie jedną, lecz kilka wzajemnie uzupełniających się metod.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Historia geosystemu