profil

Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska

poleca 84% 1857 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Minerały


Naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych.
Minerały które odgrywają ważną rolę w budowie skorupy ziemskiej nazywamy minerałami skałotwórczymi. Należą do nich: kwarc, kalcyt, dolomit, skalenie... Z gospodarczego pkt. widzenia ważne są minerały złożone do produkcji różnych wyrobów. Ilości minerałów nadających się do wykorzystania nazywamy złożem mineralnym. Do podstawowych minerałów złożonych należą: rudy żelaza, rudy aluminium, rudy cynku, i ołowiu, kruszce metali kolorowych i metali szlachetnych i kamienie szlachetne.

Skały


Ze względu na pochodzenie mamy skały magmowe, osadowe, metamorficzne (przeobrażone).
- magmowe - skały te powstają w wyniku krystalizacji minerałów magmy lub lawy. Wyróżniamy skały magmowe głębinowe i wylewne (wulkaniczne). Najpospolitszą skałą magmową głębinową jest granit i gabro.

Do skał magmowych wylewnych należą bazalt, andezyt i melafir.
- skały osadowe - postają w wyniku osadzania się w zbiornikach wodnych lub na lądzie okruchów skał. Dzielimy je na skały okruchowe z gruzu (brekcja), ze żwiru (zlepieniec), z piasku (piaskowiec), z mułu (mułowiec), z iłu (iłowiec). Iły zawierające piasek to glina. Skały organogeniczne (powstają z nagromadzenia szczątków roślin i zwierząt: wapienie - kreda pisząca, skały krzemionkowe, węgle - brunatny, kamienny i torf, węglowodory - ropa naftowa, gaz ziemny, asfalt. Skały pochodzenia chemicznego - sól, siarka.
- skały przeobrażone - metamorficzne- powstają w wyniku działania wysokiego ciśnienia i temp. na skały magmowe lub osadowe. Do znanych skał przeobrażonych należą: marmur (z wapieni), kwarcyt (z piaskowców), grysy (z granitów), łupki (z iłowców).

Skały mają liczne zastosowanie w budownictwie, w przemyśle chemicznym, energetycznym.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata