profil

Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska.

drukuj
satysfakcja 44 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Minerały - naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych.
Minerały które odgrywają ważną rolę w budowie skorupy ziemskiej nazywamy minerałami skałotwórczymi. Należą do nich: kwarc, kalcyt, dolomit, skalenie... Z gospodarczego pkt. widzenia ważne są minerały złożone do produkcji różnych wyrobów. Ilości minerałów nadających się do wykorzystania nazywamy złożem mineralnym. Do podstawowych minerałów złożonych należą: rudy żelaza, rudy aluminium, rudy cynku, i ołowiu, kruszce metali kolorowych i metali szlachetnych i kamienie szlachetne.
Skały. Ze względu na pochodzenie mamy skały magmowe, osadowe, metamorficzne (przeobrażone).
-magmowe - skały te powst. w wyniku krystalizacji minerałów magmy lub lawy. Wyróżniamy skały magmowe głębinowe i wylewne (wulkaniczne). Najpospolitszą skałą magmową głębinową jest granit i gabro.
Do skał magmowych wylewnych należą bazalt, andezyt i melafir.
-skały osadowe - postają w wyniku osadzania się w zbiornikach wodnych lub na lądzie okruchów skał. Dzielimy je na skały okruchowe z gruzu (brekcja), ze żwiru (zlepieniec), z piasku (piaskowiec), z mułu (mułowiec), z iłu (iłowiec). Iły zawierające piasek to glina. Skały organogeniczne (powstają z nagromadzenia szczątków roślin i zwierząt: wapienie - kreda pisząca, skały krzemionkowe, węgle - brunatny, kamienny i torf, węglowodory - ropa naftowa, gaz ziemny, asfalt. Skały pochodzenia chemicznego - sól, siarka.
- skały przeobrażone - metamorficzne- powstają w wyniku działania wysokiego ciśnienia i temp. na skały magmowe lub osadowe. Do znanych skał przeobrażonych należą: marmur (z wapieni), kwarcyt (z piaskowców), grysy (z granitów), łupki (z iłowców).
Skały mają liczne zastosowanie w budownictwie, w przemyśle chemicznym, energetycznym.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:12)

Wiocha ta praca i tyle. Wogle mi się nie przydała!

27.7.2006 (14:10)

ach ubogo a nawet bardzo ubogo, ktoś chyba był leniwy i przepisał tylko notatkę z zeszytu