profil

Skorupa ziemska, najważniejsze pierwiastki, minerały, skały i surowce mineralne.

poleca 85% 983 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa skorupy ziemskiej

Skorupa ziemska to górna, sztywna częśc litosfery. Ma on grubość od 10 km do 70 km.
Skorupa ziemska zbudowana jest ze skał i minerałów. Minerały są to pierwiastki w stanie wolnym i związki chemiczne, które wytworzyły się w przyrodzie bez udziału człowieka. Pierwiastki w minerałach i skorupie ziemskiej występują:
-w stanie wolnym np. złoto, srebro, platyka itd.
-w stanie związanym w postaci związków chemicznych.
Minerały mogą lączyć grupy - zespoły tworząc skały np granit, piaskowiec. Skały są więc naturalnie powstałm zbiorem minerałów. Można podzielić je na skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Większośc skał i minerałów czlowiek wykorzystuje, przetwarzając je w różnych dziedzinach życia. Stanowią one surowce mineralne

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: