profil

Skały i minerały.

drukuj
satysfakcja 47 % 58 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

MINERAŁY

1.Minerał to najmniejszy składnik litosfery (skorupy ziemskiej) o określonej niezmiennej budowie chemicznej i fizycznej.

2.Kwarc- SiO2

Rodzaje kwarcu:
• Pomarańczowy, czerwony- krwawnik
• Fioletowy- ametyst
• Biały- mleczny
• Żółty- cytryn
• Szary- dymny
• Biało-czarny – onyx

Kwarc górski- kryształ górski- przeźroczysty

3. Właściwości fizyczne minerałów.
• Barwa
• Zabarwienie (faktyczny kolor rysy)
-rysa – sproszkowany materiał danego minerału
• Twardość- 10 stopniowa skala Mohsa
• Smak, zapach (w przypadku soli i siarki)
• Łupliwość
• Gęstość – ciężar właściwy

Kolor żółty minerału- sąsiedztwo siarki, kolor czerwony- sąsiedztwo rudy żelaza


4. Najmiększe minerały:

1-talk ,rysę można zrobić paznokciem
2-gips
3-kalcyt – ostrzem
7-kwarc
10-diament

Od 7-10 minerały zarysować można diamentem.
Ciężkim minerałem jest ołów.

Minerały:


SKAŁY

1.Skała- zbiór złożony z minerałów
jeden minerał- skała monomineralna
dwa minerały- skała polimineralna

Skały : magmowe, osadowe, metamorficzne.

SKAŁY MAGMOWE
Powstają w wyniku procesów wulkanicznych, w wyniku topnięcia stopu krzemowego w głębi ziemi (plutoniczne), na powierzchni (wylewne).

2.MAGMA

a.) Skały plutoniczne głębinowe.
Warunki panujące w okresie powstawania:
• Wysoka temperatura i ciśnienie (STRES)
• Powoli krzepną
• Budowa jawnokrystaliczna związana z długim okresem krzepnięcia.
• Minerały grubo i średnioziarniste (np.granit) mają odczyn kwaśny- duża zawartość kwarcu.

b.) Skały wulkaniczne np. bazalt
• Wysoka temperatura i ciśnienie
Budowa:
• Skrytokrystaliczna , zwykle drobnoziarnista związana z szybkim procesem krzepnięcia
• Odczyn obojętny


Skały magmowe występują :
• Tatry wysokie- wschodni
• Sudety - Bazalt


Skały magmowe:SKAŁY OSADOWE
Skały osadowe powstają w wyniku osadzania się (sedymentacji) materiałów okruchowych pochodzenia organicznego lub chemicznego na powierzchni ziemi.1. SEDYMENTACJA

2. DIAGENEZA (cementacja) –osadzanie się materiału i pod wpływem niskiej temperatury i nacisku dochodzi do wyciskania ze skał wody, taka skała ulega zagęszczeniu

3. LITYFIKACJA- przejście skały luźnej w zwięzłą poprzez tworzenie się spoiwa (krzemionki, zw.żelaza)

2.Podział skał osadowych:
a.) okruchowe
• piasek (D) piaskowiec (Dolina śmierci Kolorado)
• żwir (D)zlepieniec
• muł (D) mułowiec
• ił (D) iłowiec

b.) organiczne
 pochodzenia roślinnego:
• węgiel (Karbon,środowisko tropikalne, paprocie,widłaki,skrzypy)
• tors
• antracyt
• płynne: ropa naftowa,bursztyn, gaz ziemny

pochodzenia zwierzęcego:
• wapienie powstają w środowisku wodnym,płytkie jeziora,morza, ciepłe i słodkie – warunki jakich potrzebuję amonity
• dolomity
• kreda

c.)chemiczne
• siarka
• sól kamienna, potasowa
• gips
• dolomit
Skały osadowe:


SKAŁY METAMORFICZNE

1.Skały metamorficzne przeobrażają się wskutek oddziaływania wysokiego ciśnienia i temperatury na wcześniej powstałe skały.

Podstawowe czynniki:
• Metamorfizm kontaktowy- wysoka temperatura w przypadku przeobrażenia skał
• Metamorfizm regionalny- wysoka temperatura i wysoki stres
• Metamorfizm dynamiczny zachodzi gdy mamy do czynienia z górami fałdonicznymi


2.Przy ściskaniu zwiększa się gęstość gęstość ciężar właściwy

Np. MATAMORFOZA
• Wapienie marmur
• piaskowiec kwarcyt
• granit gnejs
• węgiel grafit
• skały ilaste łupki ilaste
• mułowiec fillity

3.Występowanie:
Skały metamorficzne najczęściej występują w sąsiedztwie skał magmowych.
• Łupki i gnejsy- Dolny Śląsk i Tatry
• Marmur- Sudety

Skały metamorficzne.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:17)

Skala twardości Mohsa do kitu, ale na poziomie liceum ujdzie "w tłumie"

27.7.2006 (14:17)

spoko