profil

Co to jest kras, formy krasowe powierzchniowe i podziemne - notatka

poleca 79% 1259 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KRAS - zespół procesów związany z działalnością wody, w której rozpuszczony jest dwutlenek węgla,w obrębie skał węglanowych, gipsów oraz soli kamiennych.

FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE:
-ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy
-żebra krasowe iżłobki
-lejki(leje)krasowe
-uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków)
-polja (kotliny krasowe,odość wyrównanym dnie,powstałe z połączenia lejków i uwałów)
-doliny krasowe
-mogoty

FORMY KRASU PODZIEMNEGO:
-Jaskinie i pieczary
#stalaktyty
#stalagmity
#kolumny
#draperie
#ospakrasowa
-studnie i kominy (rozszerzają sie ku dołowi)
-korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych)
-ponory (miejsce gdzie rzeka wpływa pod powierzchnie ziemi)
-wywierzyska (miejsce wypływu wodypodziemnejna powierzchnię tzw. źródła krasowe)

OBSZARY KRASOWE:
Polska:
Góry Świętokrzyskie, Tatry Zachodnie, wyżyna Krakowsko-Częstochowska, niektóre partie Sudet, Niecka Nidżańska
Świat:
Słowacja(Tatry), Kuba, Słowenia(wyż.Krasowa), Chiny, część Alp, Tajlandia, Koldyriery (U.S.A.)

Podoba się? Tak Nie