profil

Wietrzenie

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KRAS – ogół zjawisk związanych z rozpuszczaniem skał
WODY i ich działalność:
®żłobienie [erodowanie]
®przenoszenie [transport]
®osadzanie [akumulowanie]
NURT – struga najszybszego prądu w poprzecznym przekr.
DOLINA – długa, najczęściej rozgałęziona forma spadku
o jednostajnym spadku w profilu podłużnym powstała
wskutek erozyjnej działalności rzeki
PRZEŁOMY:
®przelewny [na wskutek rozcięcia grzędy spietrzającej wodę]
®regresyjny [wtedy gdy rzeki spływające po przeciwległych
stokach grzbietu mają różny spadek lub różną ilość wody]
®epigenetyczny [osady młode leżą nad osadami odpornymi]
®antecedentny [w poprzek doliny odbywało się
wypiętrzenie skorupy ziemskiej, ale rzeka mimo to
zdołała utrzymać swój bieg erodując doliną w poprzek]
®strukturalny [wskutek występowania szczególnie
odpornych skał na pewnym odcinku doliny]
®pozorny [odcinek doliny utworzony przez odseparowanie
rowu zapadliskowego w obszarze o rzeźbie zrębowej]
DELTY:
®stosunek % brzegu budowanego do niszczonego
·delty rozbudowane [rosnące]
·delty stabilizowane
·delty niszczone [cofane]
®stosunek do przebiegu wybrzeża:
·delty schowane
·delty wysunięte
/ |
wieloramienne łukowe klinowe
WIATR:
Deflacja – zwiewanie zwietrzeliny, unoszenie jej przez
wiatr [w skałach: rynny i misy, w piasku: niecki deflac.]
korazja – niszczenie powierzchni litej skały przez uderzanie
o nią okruchami skalnymi, głównie piaskiem]
PUSTYNIE:
Hamada®skalista Serir®żwirowa Erg®piaszczysta
Plaja®pylasta


Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata