profil

Wody podziemne

poleca 78% 22 głosów

Wody podziemne stanowią ok. 1,7% zasobów wodnych hydrosfery, w tym aż ponad 30% zasobów wód słodkich. Ze względu na pochodzenie wody podziemne dzielimy na:

• wody infiltracyjne, pochodzące z opadów i wsiąkające w grunt;
• wody kondensacyjne, pochodzące ze skraplania pary wodnej na powierzchni ziemi i tuż pod jej powierzchnią;
• wody reliktowe, zmagazynowane w próżniach skalnych w przeszłych epokach geologicznych;
• wody juwenilne, powstające ze skraplania pary wodnej w trakcie procesów plutonicznych.
W zależności od miejsca występowania wyróżniamy wody:
• przypowierzchniowe,
• gruntowe,
• wgłębne,
• głębinowe.

Miejsca, w których wody podziemne wydobywają się na powierzchnię Ziemi, noszą nazwę wypływów. Wyróżniamy wypływy skoncentrowane, czyli źródła i nieskoncentrowane – młaki, wycieki i wysięki. Ze względu na fizyczne warunki wypływu źródła dzielimy na:
• spływowe (descensyjne),
• podpływowe (ascencyjne).

Ze względu na strukturę geologiczną wyróżniamy źródła:
• warstwowe,
• szczelinowe,
• uskokowe,
• krasowe,Przykłady źródeł: 1 – korytowe, 2 – przykorytowe, 3 –  terasowe, 4 – podstokowe, 5 – stokowe, 6 – grzbietowe.
• zwietrzelinowe,
• osuwiskowe,
• rumoszowe (piargowe),
• stożkowe,
• morenowe.

Ze względu na morfologię terenu wyróżniamy źródła:

• grzbietowe,
• stokowe,
• dolinne,
• krawędziowe,
• klifowe.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta