profil

Populacja

poleca 85% 407 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Populacja to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujący tę samą niszę ekologiczną.

Nisza ekologiczna - jest to zespół czynników ekologicznych i przestrzeń fizyczna zajmowana przez dany organizm niezbędne dla jego egzystencji.

Liczebność - to liczba osobników składających się na populację, ich liczbę zaś przypadającą na określoną jednostkę powierzchni określa się jako zagęszczenie.

Właściwości populacji - liczebność, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa, rozprzestrzenianie się i struktura przestrzenna.

Rozrodczość - to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebności całej populacji.

Śmiertelność - pojęcie przeciwstawne rozrodczości, dotyczy umieralności osobników populacji. Śmiertelność obrazują tzw. krzywe przeżywania.

Struktura wiekowa przedstawia się graficznie w postaci tzw. piramid wiekowych. W zależności od wieku osobników wyróżnia się populacje: rozwijającą się, ustabilizowaną, wygasającą.

Rozprzestrzenianie - polega na przemieszczeniu się organizmów dorosłych lub młodocianych do wewnątrz lub na zewnątrz populacji. Istnieją 3 formy rozprzestrzeniania:
- emigracja - jednokierunkowy ruch na zewnątrz
- imigracja - jednokierunkowy ruch do wewnątrz
- migracja - ruch dwukierunkowy, czyli wychodzenie na zewnątrz i powracanie do wewnątrz

Struktura przestrzenna populacji związana jest z rozprzestrzenianiem się osobników oraz ich liczebnością, przy czym wyróżnia się rozmieszczenie:
- równomierne, np. pingwiny
- losowe, np. muchy
- skupiskowe, np. antylopy

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta