profil

Ekologia

poleca 85% 170 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ekologia - ekos – otoczenie, dom
- ogos – nauka, słowo
- nauka o środowisku o wzajemnych zależnościach organizmów między sobą oraz między organizmami, środowiskiem.
Populacja biologiczna – jest to zbiór osobników jednego gatunku występujących na określonym terenie i mogących na siebie wpływać.
Rozmieszczenie – przestrzenny rozkład osadników na terenie zajmowanych przez populację
a.) równomierne – uprawy sztuczne, rośliny rozłogowe, rośliny konkurujące, zwierzęta terytorialne
b.) przypadkowe (losowe)
c.) skupiskowe
Liczebność – liczba osobników w populacji
Zagęszczenie – liczba w stosunku do zajmowanej powierzchni
Rozrodczość – jest zdolność populacji do wydawania potomstwa
Śmiertelność – jest to liczba osobników umierających
Biocenoza – zespół organizmów występujących na określonym terenie
Biotop – czynniki nieożywione w danym środowisku
EKOSYSTEM = BIOCENOZA + BIOTOP
Struktura biocenozy
a.) producenci – rośliny
b.) konsumenci
c.) reducenci – bakterie, grzyby

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: