profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Liczebność populacji

poleca78%
Biologia

Stosunki liczbowe

Stosunki liczbowe w populacji uwarunkowane są przez liczebność i zagęszczenie osobników. Liczebność to liczba osobników w populacji. Uwarunkowana jest czynnikami środowiska, biologią gatunku i zajmowanym poziomem troficznym. Metody oceny liczebności zależą od rozmiarów i aktywności osobników oraz stopnia trudności dokonywanych obserwacji. Liczebność populacji może ulegać zmianom w czasie, na co ma wpływ rozrodczość, śmiertelność, migracje, a także zasobność pokarmowa środowiska,...poleca85%
Biologia

Ekologia

Ekologia - ekos – otoczenie, dom - ogos – nauka, słowo - nauka o środowisku o wzajemnych zależnościach organizmów między sobą oraz między organizmami, środowiskiem. Populacja biologiczna – jest to zbiór osobników jednego gatunku...poleca85%
Biologia

Populacja

Populacja to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujący tę samą niszę ekologiczną. Nisza ekologiczna - jest to zespół czynników ekologicznych i przestrzeń fizyczna zajmowana przez dany...poleca85%
Biologia

Populacja

Populacja – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających. Cechy populacji: - rozrodczość (oznacza wrodzoną zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu). -...poleca88%
Biologia

Wstęp do ekologii

Populacja czyli gatunek zasiedlający określony teren charakteryzuje się: liczebnością, zagęszczeniem, rozrodczością i śmiertelnością. Liczebność oznacza liczbę osobników w określonym momencie. Natomiast w czasie liczebność ulega fluktuacji dzięki...poleca85%
Geografia

Transport

Geografia,biologiapoleca81%
Biologia

Sprawdzian z biologii - podstawy ekologii

1. Do zadań ekologii należy badanie wzajemnych zależności między organizmami, a także pomiędzy organizmem, a jego środowiskiem życia. 2. Dziewięćsił bełodygowy i dziewięćsił pospolity Różnica jest w braku łodygi - przystosowanie. 3.Słowik szary,...