profil

Populacja, oddziaływanie antagonistyczne i nieantagonistyczne - pojęcia

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na się wpływających;

Rozrodczość - wrodzona zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu;

Śmiertelność - liczba osobników umierających w populacji w danym czasie;

Struktura wiekowa - obrazuje zróżnicowanie wiekowe osobników:
1. Przedrozrodczy - młody organizm, nie osiągnął zdolności rozrodczych.
2. Rozrodczy - dorosły organizm, zdolny do wydawania potomstwa.
3. Porozrodczy - organizm w wieku starczym, utracił zdolności rozrodcze; Liczebność - liczba osobników populacji zasiedlającej dany obszar;

Oddziaływanie


Antagonistyczne - populacja jednego gatunku wyrządza szkody populacji:
Konkurencja - populacje rywalizują o zasoby środowiska, np.szczur śniady - szczur wędrowny;
Drapieżnictwo - populacja jednego gatunku działa na szkodę drugiego i nie może bez niego żyć, np.dzbanecznik, pająk;
Pasożytnictwo - jeden z organizmów żyje kosztem drugiego, korzyści jednostronne, np.wszy, kleszcze, pchły, tasiemce, glisty, owsiki;

Nieantagonistyczne - obie lub jedna populacja są ze sobą powiązane korzystnymi oddziaływaniami:
Mutalizm - oddziaływanie populacji dwóch gatunków, które przynosi korzyści każdej z nich, nie mogą żyć one oddzielnie, np.mrówki, grzyby z glonami;
Protokooperacja - oddziaływanie oparte na obustronnych korzyściach, organizmy mogą żyć samodzielnie, np.nosorożce - bąkojady;
Komensalizm - przynosi korzyści jednej z populacji, a nie wywiera wpływu na drugą, np.ludzie - jedzenie, rekin - mniejsze ryby;

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta