profil

Wody powierzchniowe i podziemne

poleca 82% 743 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wody powierzchniowe i podziemne

Głównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszających taras zalewowy oraz wilgotne fragmenty tarasu nadzalewowego. Największym kanałom i ich budowniczowie nadali nazwy własne np. Nowe Ujście, Nawa Ulga, Wystawowy, Wawerski, Bródnowski. Malowniczym elementem sieci wód powierzchniowych są jeziora powstałe w porzuconych przez Wisłę starorzeczach. Największe z nich jest jezioro Kamionkowskie; mniejsze to jeziora na Gocławiu i Przyczółku Grochowskim. Woda gruntowa występuje w tej części Warszawy na głębokości od 0m (np. w Zakole Wawerskim) do 6 - 8 m (w obrębie wydm w Rembertowie i Wawrze). Na płytkie zaleganie wody podziemnej wskazuje między innymi występowanie torfów (płytkich i głębokich (można je obserwować np. w Zakolu Wawerskim, Olszynce Grochowskiej oraz na osuszonych obecnie łąkach Zacisza i Bródna).

Podoba się? Tak Nie