profil

Wody powierzchniowe i podziemne Polski

poleca 79% 805 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Do zasobów wodnych Polski należą wody powierzchniowe, czyli rzeki, jeziora, stawy i bagna, a także wody podziemne.

Rzeki
Największa polską rzeką jest Wisła. Powstaje z połączenia dwóch potoków, Białej i Czarnej Wisełki, które mają swoje źródła w Beskidzie Śląskim. Po przebyciu 1047 km wody Wisły uchodzą do Zatoki Gdańskiej, Po drodze rzeka przyjmuje duże dopływy, takie jak San, Pilica oraz Bug z Narwią. Odra jest krótsza od Wisły i ma 854 km długości, z czego 724 km na terenie Polski. Swoje źródła ma na wysokości 634 km n.p.m. w Górach Odrzańskich leżących w Czechach. Największe dopływy Odry to Warta,Bóbr i Nysa Łużycka. Główne rzeki w Polsce charakteryzuje asymetria dorzeczy. Najdłuższe polskie rzeki - Wisła, Odra, Bug i Warta - płyną w kierunku północnym i północno - zachodnim. Cechą polskich rzek jest śnieżno-deszczowe zasilenie.

Jeziorem nazywamy naturalny śródlądowy zbiornik wodny zagłębienie terenu wypełnione wodą, zatrzymaną w swym spływie i niepodlegającą swobodnej wymianie z wodami morskimi.

Typy jezior w Polsce
Jeziora deltowe - powstają w deltach rzek w wyniku nierównomiernej akumulacji osadów u ujścia rzeki. Gromadzący się materiał odcina fragment dawnej zatoki morskiej, tworząc jezioro. np. jezioro Druzno Jeziora przybrzeżne- powstały ona przez odcięcie mierzejami dawnych zatok Morza Bałtyckiego lub wypełnienie wodami gruntowymi przybrzeżnych zagłębień.Są to jeziora dosyć duże ale o niewielkich głębokościach. np. Gradno i Sarbsko. Jezioro cyrkowe - zajmujące dno cyrku lodowcowego zwykle koliste, o znacznej głębokości; np. Czarny Staw pod Rysami, Wielki Staw Polski. Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien. Jeziora rynnowe tworzyły się zwykle pod lodowcem lub przed czołem lodowca, w wyniku erozji płynących pod lodem rzek lub w wyniku erozji glacjalnej. np. Lednica, Tałty, Nidzkie. Jezioro morenowe - rodzaj jeziora polodowcowego, powstałe w obniżeniu pomiędzy wzniesieniami moren czołowych i obniżeniu moreny dennej. Charakteryzują się dużą powierzchnią, małą głębokością, rozwiniętą linią brzegową i łagodnymi brzegami. np. Śniardwy, Mamry, Niegocin

Wody podziemne – wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych. Powszechne zaopatrzenie w wodę pitną.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy