profil

Wody powierzchniowe i podziemne.

poleca 83% 710 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Woda występuje zarówno na powierzchni ziemi, jak i w skałach podłoża. Wody dzielimy więc na powierzchniowe i podziemne. Do wód powierzchniowych zaliczamy rzeki, jeziora oraz bagna. Wody podziemne wpływają na powierzchnię, tworząc źródła. Dają one początek rzekom. Największymi polskimi rzekami są Wisła i Odra. Ich dorzecza zajmują 87,9 % powierzchni naszego kraju. Prawie cały obszar Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego/ Niewielkie obszary w południowej Polsce odwadniane są w kierunku Morza Czarnego i Północnego. Najdłuższą polską rzeką jest Wisła (1047 km), której źródła znajdują się na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. W swym środkowym biegu Wisła przepływa przez niziny, tworząc malownicze meandry. W ujściowym odcinku rzeka utworzyła obszar deltowy - Żuławy Wiślane. Wisłą uchodzi do Bałtyku kilkoma ramionami. Najwięcej wody odprowadza sztuczne ujścia w Świbnie koło Gdańska. Drugą pod względem długości polską rzeką jest Odra (854 km, z czego 742 km znajdują się na terenie Polski). Ma ona swoje źródła w Czechach, w Górach Oderskich. Na południe od Szczecina rzeka tworzy odnogę - Regalicę, która przepływa przez deltowe jezioro Dąbie. Odra wpada do Zalewu Szczecińskiego. Największe rzeki Polski charakteryzujące asymetria dorzeczy - ich lewobrzeżne części mają mniejszą powierzchnią od prawobrzeżnych. Spowodowane jest to ogólnym nachyleniem powierzchni naszego kraju w kierunku północno-zachodnim. Polskie rzeki są zasilane głównie opadami atmosferycznymi oraz wodą z topniejącego śniegu. Stan wód polskich rzek zmienia się w ciągu roku. Najwyższy występuje wczesną wiosną i latem. Na terenie Polski znajduje się ponad 9 tysięcy jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha. Zajmują one około 1 % obszaru naszego kraju. Najliczniejsze jeziora polodowcowe, do których należą jeziora morenowe, rynnowe oraz cyrkowe. Na terenie Polski występują również jeziora: przybrzeżne, krasowe, deltowe, a także sztuczne jeziora zaporowe.Większość jezior polodowcowych leży w północnej części naszego kraju, która była objęta ostatnim zlodowaceniem. Najwięcej tego typu jezior występuje na Pojezierzu Pomorskim, natomiast największe z nich znajdują się na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Tam położone jest też największe jezioro Polski, Śniardwy, o powierzchni 113, 4 kilometrów kwadratowych. Natomiast najgłębsze polskie jezioro Hańcza (maks. głębokość 108,5 m) - znajduje się na Pojezierzu Suwalskim. Wody rzek i jezior odgrywają dużą rolę w gospodarce naszego kraju. Ogromne ilości wody są zużywane przez zakłady przemysłowe, zwłaszcza te, w których produkuje się wyroby chemiczne, celulozę, papier oraz żywność. Ponadto wody powierzchniowe niezbędne są w energetyce, zarówno do produkcji energii w elektrowniach wodnych, jak również w elektrowniach cieplnych, do wytwarzania pary wodnej. Wody rzeczne umożliwiają także produkcję rolną, służąc nawadnianiu pól, zwłaszcza na obszarach o niewielkich opadach deszczu. Ponadto, po uzdatnieniu, wody rzek zaspokajają codzienne potrzeby mieszkańców dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków czy też Łódź. Rzeki i sztuczne kanały są także używane jako drogi śródlądowego transportu wodnego. Natomiast obszary pojezierzy oraz okolice rzek stanowią miejsca uprawiania turystyki, rekreacji, a również sportów wodnych. Wody podziemne zaś występują w postaci poziomów wodonośnych znajdujących się na różnych głębokościach. Na większych głębokościach zalegają wody gruntowe. Są one dobrze przefiltrowane i nie zawierają zanieczyszczeń. Znacznie bliżej na powierzchni występują wody zaskórne niezbędne dla życia roślin. Nie nadają się one do wykorzystania gospodarczego ze względu na silne zanieczyszczenie.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty