profil

Daty od 476 do 1138

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

306 (476) – 1450 (1453) – Okres trwania Średniowiecza
476- Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
496- Chrzest władcy Franków- Klodwiga
534- Frankowie podbijają Burgundów
534- Bizancjum podbijają Wandalowie
622- Mahomet ucieka z Mekki do Medyny
622-625- Utworzenie Państwa Samona na Morawach
680- Budowa państwa Bułgarskiego
711- Arabowie podbijają Wizygotów
732- Karol Młot pokonał Arabów pod Poitiers
753- Pepin Mały powstrzymuje najazd Longobardów
772-804- Karol Wielki prowadzi wojnę z Sasami
774- Frankowie podbijają Longobardów
775- Pepin oddaje ziemie Longobardów papieżowi
800- Koronacja Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego
833-838- Einhard napisał „Żywot Karola Wielkiego”
843- Podział monarchii karolińskiej w Verdun
865- Bułgaria przyjmuje chrzest
865- Książe Morawski Rościsław chce przyjąć chrzest
885- Śmierć Metodego
906- Węgrzy rozbijają państwo Wielkomorskie
919-1024- Wzmocnienie Niemiec dzięki dynastii saskiej
929- Zwierzchnictwo Niemiec nad Czechami
955- Otton I rozbija Węgrów na Lechowym polu
962- Koronacja Ottona I na cesarza rzymskiego
963- Walka Mieszka z Wieletami o dolną Odrę
965- Przymierze Mieszka I z Czechami; ślub z Dobrawą
966- Powstanie i chrzest Polski
966-1138- Okres wczesnopiastowski
968- Jordan- pierwszy biskup Polski
972- Bitwa pod Cedynią o Pomorze zachodnie
987- Śmierć ostat. Karolinga; Hugo Capet władcą
988- Włodzimierz Wielki przyjmuje chrzest
990- (ok.) Dagome iudex ustanawia granice Polski
990- Śmierć Mieszka I ; w granicach Polski był Śląsk
997- Misja chrystianizacyjna i śmierć św. Wojciecha
1000- Zjazd w Gnieźnie, zawarcie przymierza polsko-niemieckiego, tworzenie biskupstw
1002- Bolesław Chrobry zajmuje Łużyce, Milsko, Miśnię
1003- Bolesław Chrobry zajmuje Czechy, Słowację i Morawy
1005- Wyprawa Henryka II ; Chrobry traci zajęte miejsce
1007- Ponowne zajęcie Milska i Łużyc przez Bolesława Chrobrego
1018- Pokój w Budziszynie
1018- Wyprawa Chrobrego na Kijów; przyłączenie Grodów Czerwieńskich
1022- Trudności wewnętrzne, prawdopodobnie bunt
1025- Koronacje Mieszka II, Bolesława Chrobrego; śmierć Bolesława Chrobrego
1034- Śmierć Mieszka II
1039- Najazd Czech na Wielkopolskę; grabież łupów
1047-Kazimierz odnowiciel podporządkowuje Mazowsze
1050- Wyprawa Kazimierza Odnowiciela na Śląsk
1066- Bitwa pod Hastings; Wilhelm Zdobywca zostaje królem Anglii
1076- Koronacja Bolesława Śmiałego na króla
1079- Zawiązanie spisku przeciw Bolesławowi Śmiałemu; ucieczka a następnie śmierć
1086- Przegląd Dnia Sądu Ostatecznego w Anglii
1102- Śmierć Władysława Hermana
1107- Ucieczka Zbigniewa do Niemiec
1109- Wojna polsko-niemiecka; najazd Henryka V
1116- Bolesław Krzywousty zdobywa Pomorze Wschodnie
1117- Bunt wojewody Skarbimira
1121-1122- Bolesław Krzywousty zdobywa Szczecin
1135- Spotkanie Bolesława Krzywoustego z Loatrem III w Merseburgu
1138- Testament i śmierć B. Krzywoustego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty