profil

Daty od 1517-1871 oraz średniowiecze i starożytność.

poleca 85% 228 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe powstanie listopadowe Insurekcja kościuszkowska II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski bitwa pod Cedynią Unia lubelska

776 - 1 igrzyska olim.
753 - założenie Rzymu
490 - bitwa pod maratonem
480 - bitwa pod Termopile
44 - zabójstwo Juliusza cezara
313 - zrównanie praw chrześcijan edykt chrześc.
395 - podział cesarstw Rzym. Na 2 części
476 - upadek cesarstwa zachodnio - rzymskiego
622 - ucieczka z mekki do medyny przez machometa
800 - koronacja Karola 1 na cesarza
966 - chrzest Polski
972 - bitwa pod Cedynią
1000 - zjazd w Gnieźnie
1025 - koronacja Bolesława chrobrego
1076 - koronacja Bolesława śmiałego
1054 - schizma wschodnia
1138 - rozbicie dzielnicowe
1226 - sprowadzenie krzyżaków do polski
1241 - najazd tatarów
1309 - utrata Pomorza
1320 - koniec rozbicia dzielnicowego
1331 - bitwa pod Płowcami
1385 - unia w krewie
1410 - bitwa pod grunwaldem
1444 - bitwa pod Warmią
1453 - upadek cesarstwa wschodnio - rzymsiego
1454 - 1466 - wojna 13 letnia z krzyżakami
1492 - odkrycie ameryki
1517 - wystąpienie Marcina Lutra
1519 - 1522 - podróż dookoła świata (Ferdynand magellan)
1525 - hołd pruski
1569 - unia lubelska
1573 - 1 wolna elekcja
1605 - bitwa pod Kircholmem
1648 - wybuch pow chmielnickiego
1652 - liberum veto
1655 - 1660 - potop szwedzki
1673 - bitwa pod Chocimiem
1683 - pod Wiedniem
1768 - 1772 - konferencja barska
1772 - 1 rozbior polski
1773 - rewolucja francuska
1791 - konstytucja 3 maja
1792 - konferencja w targowicy
1793 - 2 rozbiór polski
1794 - powstanie kościuszkowskie
1795 - 3 rozbiór polski
1797 - tworzenie we Włoszech legionów Pol.
1804 - koronacja napoleona b. na króla
1807 - pokój w Tylży nad Niemcami
1812 - przegrana napoleona w Rosji
1830 - 1831 - kongres wiedeński
1846 - pow. Listopadowe
1848 pow .krakowskie
1863 - 64 - powstanie styczniowe
1871 - utworzenie cesarstwa niemieckiego

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata