profil

Średniowiecze-daty.

poleca 84% 1207 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Kazimierz Odnowiciel bitwa pod Cedynią Chrzest polski Bolesław Krzywousty Mekka Karol Wielki

306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga534 - Frankowie podbijają Burgundów534 - Bizancjum podbijają Wandalów622 - Mahomet ucieka z Mekki do Medyny622-625 - utworzenie Państwa Samona na Morawach680 - budowa państwa Bułgarskiego711 - Arabowie podbijają Wizygotów732 - Karol Młot pokonał Arabów pod Poitiers753 - Pepin Mały powstrzymuje najazd Zongobardów772-804 - K. Wielki prowadzi wojnę z Sasami774 - Frankowie podbijają Longobardów775 - Pepin oddaje ziemie Longobardów papierzowi800 - koronacja K. Wielkiego na cesarza rzymskiego833-838 - Einhard napisał "Żywot K. Wielkiego"843 - podział monarchii karolińskiej w Verdun865 - Bułgaria przyjmuje chrzest865 - książe Morawski Rościsław chce przyjąć chrzest885 - śmierć Metodego906 - Węgrzy rozbijają państwo Wielkomorawskie919-1024 -wzmocnienie Niemiec dzięki dynastii saskiej929 - zwierzchnictwo Niemiec nad Czechami955 - Otton I rozbija Węgrów na Lechowym Polu962 - koronacja Ottona I na cesarza rzymskiego963 - walka Mieszka z Wieletami o dolną Odrę965 -przymierze Mieszka I z Czechami; ślub z Dobrawą966 - powstanie i chrzest Polski (Mieszka I) od Czech966-1138 - okres wczesnopiastowski968 - Jordan - pierwszy biskup Polski972 - bitwa pod Cedynią o Pomorze zachodnie987 - śmierć ostat. Karolinga; Hugo Capet władcą988 - Włodzimierz Wielki przyjmuje chrzest990 - (ok.) Dagome iudex ustanawia granice Polski990 - śmierć Mieszka I ; w granicach Polski był Śląsk997 - misja chrystianizacyjna św. Wojciecha; śmierć1000 - zjazd w Gnieźnie, zawarcie przymierza polsko- niemieckiego, tworzenie biskupstw1002 - Chrobry zajmuje Łużyce, Milsko, Miśnie1003 - Chrobry zajmuje Czechy, Słowację i Morawy1005 - wyprawa Henryka II; Chrobry traci zajęte ziemie1007 - ponowne zajęcie Milska i Łużyc przez B.Chrob.1018 - pokój w Budziszynie1018 - wyprawa Chrobrego na Kijów; przyłączenie Grodów Czerwieńskich1022 - trudności wewnętrzne; prawdopodobnie bunt1025 - koronacje: Mieszka II, Chrobrego; śmierć B.Chr.1034 - śmierć Mieszka II1039 - najazd Czech na Wielkopolskę; grabież łupów1047 - K.Odnowiciel podporządkowuje Mazowsze1050 - wyprawa Kazimierza Odnowiciela na Śląsk1066 - bitwa pod Hastings; Wilhelm Zdobywca zostaje królem Anglii1076 - koronacja B Śmiałego na króla1079 - zawiązanie spisku przeciw B. Śmiałemu; ucieczka a następnie śmierć1086 - Przegląd Dnia Sądu Ostatecznego w Anglii1102 - śmierć Władysława Hermana1107 - ucieczka Zbigniewa do Niemiec1109 - wojna polsko-niemiecka; najazd Henryka V1116 - Krzywousty zdobywa Pomorze Wschodnie1117 - bunt wojewody Skarbimira1121-1122 - Krzywousty zdobywa Szczecin1135 - spotkanie Krzywoustego z Lotarem III w Merseburgu1138 - testament i śmierć B. Krzywoustego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty